Izbornik

Javna nabava

Prema Zakonu o Javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Plan nabave za 2021. godinu

Izmjena plana nabave za 2021. godinu

Izmjena plana nabave za 2021. godinu

Izmjena plana nabave za 2021. godinu

Izmjena plana nabave za 2021. godinu

Izmjena plana nabave za 2021. godinu

Idejno rješenje za  prethodno savjetovanje zainteresiranih gospodarskih subjekata:

Idejno rješenje rekonstrukcije zgrade Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Plan nabave za 2020. godinu

Izmjena plana nabave za 2020. godinu

Izmjena plana nabave za 2020. godinu

Izmjena plana nabave za 2020. godinu

Izmjena plana nabave za 2020. godinu

Izmjena plana nabave za 2020. godinu

Izmjena plana nabave za 2019. godinu

Izmjena plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Registar Ugovora 2018

Izmjena plana nabave za 2018. godine

Izmjena plana nabave za 2018. godinu

Izmjena plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Izmjena plana nabave za 2017. godinu

Izmjena plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjena plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave 2016

plan nabave za razdoblje privremenog financiranja 2016. godine

Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu (studeni 2015.)

Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Troškovnik

Tehničke specifikacije

PONUDBENI LIST1

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o početku postupka bagatelne nabave računala

Izmjena plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave EFOS za 2013. godinu

Zahtjev za prikupljanjem ponuda – sistematski 2013.

Izmjena i dopuna zahtjeva za prikupljanjem ponuda – sistematski 2013.

Plan nabave EFOS za 2012. godinu

Certifikat Sandra Marić

Certifikat Jelena Mihaljević

Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa za članove uprave

Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa za ovlaštene predstavnike naručitelja u postupcima javne nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (do 2018. godine)

       Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma