Izbornik

Javna nabava

Na temelju dostavljenih izjava iz članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja Ekonomkog fakulteta u Osijeku iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016)  ili s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi.

Slijedom navedenog, Ekonomski fakultet u Osijeku, ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja) sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 1. Egzakta d.o.o., Ul. Frana Alfirevića 2, 10000 Zagreb, OIB 43007872621
 2. Hidrokonzalt d.o.o., Ul. Frana Alfirevića 2, 10000 Zagreb, OIB 90328627937
 3. Studio at d.o.o., M.A.Reljkovića 1, 31000 Osijek, OIB 58348304721
 4. Galant d.o.o., Zagrebačka 6, 31000 Osijek, OIB 20241228469
 5. Gravoprint j.d.o.o., Sarajevska 10, 31000 Osijek, OIB 75387479580
 6. Slagalica, Zaklada za razvoj lokalne zajednice, Trg Augusta Šenoe 1, 31000 Osijek, OIB: 44477188154
 7. Inchoo d.o.o., Trg Slobode 6, 31000 Osijek, OIB: 79343687407
 8. Projektgradnja plus d.o.o. za izvođenje i projektiranje građevinskih objekata, Vrbska 3, 35207 Gornja vrba
 9. Institut za turizam Zagreb, Vrhovec 5, 10000 Zagreb, OIB: 10264179101
 10. Auto Centar Buljubašić d.o.o., Slavonska 1, 31000 Osijek, OIB: 12945670737
 11. EVEND, obrt za organizaciju događaja i druge usluge, vl. Dina Bičvić, Ulica jela 77, 31000 Osijek, OIB:43680246949
 12. Hrvatska industrija šećera d.d., Ulica grada Vukovara 269g, 10000 Zagreb, OIB: 97545235894
 13. Amplitudo d.d., Ivana Gundulića 5, 31000 Osijek, OIB: 76074314396
 14. Properta d.o.o., Svilajska 31a, 31000 Osijek, OIB: 4944319222
 15. Plantaže d.o.o., za proizvodnju i preradu bilja, Mihanovićeva 55, 33405 Pitomača, OIB: 08478350214
 16. Dux Mission d.o.o. Osijek, Ljudevita Posavskog 61, 31000 Osijek, OIB: 80349769529
 17. Franšiza, obrt za savjetovanje, izdavaštvo i poduku, Gornjodravska obala 82, 31000 Osijek, OIB: 25059436683
 18. DC REEDS, obrt za proizvodnju i prodaju, Rokova 7, 31000 Osijek,
 19. Kartes d.o.o., Vijenac Augusta Cesarca 34, 310000 Osijek, OIB: 46774025506
 20. MNEMONIC d.o.o. za računalne usluge, Ulica Ivana Šibla 15, 10000 Zagreb, OIB: 92885573574
 21. Rasadnici Hadrović d.o.o.,  A.Šenoe 15/a, 31206 Erdut, OIB: 2905008941
 22. Sadnica d.o.o., Augusta Šenoe 16, 31206 Erdut, OIB: 31949524992
 23. Studentski centar u Osijeku, Istarska 5, 31000 Osijek, OIB: 90017453174
 24. Crescendo d.o.o., Savska 8, 31000 Osijek, OIB: 96255615348
 25. DS Services, Gredice 122, 10000 Zagreb
 26. Alpha Score d.o.o., Opatijska 1, 31000 Osijek, OIB: 89870478875
 27. Econ d.o.o., Vijenac Medvednice 15, 31000 Osijek, OIB: 72920508086

 

 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (pročišćeni tekst)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Registar ugovora

 

 

Plan nabave za 2023. godinu

Izmjena plana nabave za 2023. godinu

Izmjena plana nabave za 2023. godinu

Izmjena plana nabave za 2023. godinu

Izmjena plana nabave za 2023. godinu

 

Plan nabave za 2022. godinu,

Izmjena plana nabave za 2022. godinu

Izmjena plana nabave za 2022. godinu

Izmjena plana nabave za 2022. godinu

Izmjena plana nabave za 2022. godinu

 

Plan nabave za 2021. godinu

Izmjena plana nabave za 2021. godinu

Izmjena plana nabave za 2021. godinu

Izmjena plana nabave za 2021. godinu

Izmjena plana nabave za 2021. godinu

Izmjena plana nabave za 2021. godinu

Izmjena plana nabave za 2021. godinu

 

Idejno rješenje za  prethodno savjetovanje zainteresiranih gospodarskih subjekata:

Idejno rješenje rekonstrukcije zgrade Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Plan nabave za 2020. godinu

Izmjena plana nabave za 2020. godinu

Izmjena plana nabave za 2020. godinu

Izmjena plana nabave za 2020. godinu

Izmjena plana nabave za 2020. godinu

Izmjena plana nabave za 2020. godinu

Izmjena plana nabave za 2019. godinu

Izmjena plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Registar Ugovora 2018

Izmjena plana nabave za 2018. godine

Izmjena plana nabave za 2018. godinu

Izmjena plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Izmjena plana nabave za 2017. godinu

Izmjena plana nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjena plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave 2016

plan nabave za razdoblje privremenog financiranja 2016. godine

Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu (studeni 2015.)

Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

Izmjene Plana nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Troškovnik

Tehničke specifikacije

PONUDBENI LIST1

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o početku postupka bagatelne nabave računala

Izmjena plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave EFOS za 2013. godinu

Zahtjev za prikupljanjem ponuda – sistematski 2013.

Izmjena i dopuna zahtjeva za prikupljanjem ponuda – sistematski 2013.

Plan nabave EFOS za 2012. godinu

Certifikat Sandra Marić

Certifikat Jelena Mihaljević

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (do 2018. godine)

       Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma