Izbornik

Ostali EU projekti

TEKUĆI PROJEKTI:

I. MI (migracijski izazovi) – jučer, danas sutra

Voditelj projekta: izv prof.dr.sc. Marina Stanić

 

II. CroViZone – Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama

Voditelj projekta: prof.dr.sc. Boris Crnković

 

III. Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije (E4)

Voditelj projekta: prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

 

OKONČANI PROJEKTI:

I. OSA – Obrazovanjem do SAmoinicijative

Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Julia Perić

 

II. Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim studijskim programima poduzetništva

Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

 

III. Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija – ECONQUAL

Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka

 

IV. BTAR – Business Transfer Awareness Raising

Voditelj projekta: prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus

 

V. A.C.T.I.V.E. – Activity and Creativity Through Ideas and Ventures = Employment

Voditelj projekta: doc.dr.sc. Julia Perić