Izbornik

Administrative Departments

Knjižnica

 1. Mr. sc. Jasminka Mihaljević, voditelj Knjižnice, viši knjižničar – položaj I. vrste
 2. Dalija Vetengl, pomoćni knjižničar – radno mjesto III. vrste
 3. Anica Zrno, pomoćni knjižničar – radno mjesto III. vrste

Tajništvo

 1. Biljana Graša, mag. iur., rukovoditelj (načelnik) Odjela u područnoj službi (tajnica Fakulteta) – položaj I. vrste

Pododsjek u područnoj službi za pravne, kadrovske i stručno-administrativne poslove (Ured za pravne, kadrovske i stručno-administrativne poslove)

 1. Vedrana Novokmet, mag. iur., stručni suradnik za pravne poslove – radno mjesto I. vrste
  Odjeljak/Ured za pravne i kadrovske poslove
 2. Ivana Rožac, mag. iur., voditelj Odjeljka/Ureda za pravne i kadrovske poslove – položaj I. vrste
  Odsjek/Ured za centralnu arhivu
 3. Dunja Varga, administrativni referent/arhivar – radno mjesto III. vrste

Pododsjek u središnjoj službi za financijsko-računovodstvene poslove (Ured za financijsko-računovodstvene poslove)

 1. Sandra Marić, mag. oec., rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi za financijsko-računovodstvene poslove/rukovoditelj (šef) Ureda za financijsko-računovodstvene poslove – položaj I. vrste
  Odjeljak/Ured za financijske poslove
 2. Jelena Mihaljević, mag. oec., voditelj Odjeljka/Ureda za financijske poslove – položaj I. vrste
  Ispostava/Ured za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
 3. Tanja Ljubo, oec., voditelj Ispostave/Ureda za računovodstveno-knjigovodstvene poslove – položaj II. vrste
  Odsjek/Ured za računovodstvo i izdatke zaposlenika
 4. Sanja Dokonal, pristup. oec., voditelj Odsjeka/Ureda za računovodstvo i izdatke zaposlenika – položaj II. vrste
 5. Marija Bartolović, voditelj računovodstva – radno mjesto III. vrste

Odjeljak/Ured za studente i studije

 1. Goran Marković, mag. oec., voditelj Odjeljka/Ureda za studente i studije – položaj I. vrste
  Referada/Ured za sveučilišne studijeOdsjek/Ured za stručne studije

Odjeljak/Ured za poslijediplomske studije

 1. Mr. sc. Slobodanka Stjepanović, voditelj Odjeljka/Ureda za poslijediplomske studije – položaj I. vrste
 2. Mateja Jurišić, mag. iur., stručni suradnik za studente na poslijediplomskim studijima – radno mjesto I. vrste
 3. Andrea Pavičić, stručni referent za studentska pitanja na poslijediplomskim studijima – radno mjesto III. vrste
  Ostala ustrojstvena jedinica/Ured za informatički sustav obrade studija
 4. Oto Wilhelm, univ. spec. oec., stručni suradnik za informatičku obradu studija – radno mjesto I. vrste

Odjeljak/Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

 1. Mr. sc. Nalanda Kantor, voditelj Odjeljka/Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja – položaj I. vrste

Odjeljak/Ured za cjeloživotno obrazovanje, projekte i programe Europske unije

 1. Katica Križanović, univ. spec. oec., stručni suradnik za cjeloživotno obrazovanje, projekte i programe Europske unije – radno mjesto I. vrste
 2. Boris Štulina, mag. oec., stručni suradnik za karijere studenata i alumni – radno mjesto I. vrste

Odjeljak/ured za informatiku i računalnu mrežu

 1. Antonio Kožar, mag. ing. el., stručni suradnik za informatiku i računalnu mrežu – radno mjesto I. vrste
  Odsjek/Ured za razvoj informacijskoga sustava
 2. Marko Bilić, ing .el., voditelj (šef) odsjeka/Ureda za razvoj informacijskog sustava – položaj II. vrste
  Odsjek/Ured za informacijsku i računalnu infrastrukturu
 3. Miro Palijan, pristup. oec. voditelj (šef) odsjeka/Ureda za informacijsku i računalnu infrastrukturu – položaj II. vrste

Odsjek Ureda dekana

 1. Marina Biloš, struč. spec. oec., voditelj Odsjeka Ureda dekana – položaj II. vrste
  Odsjek/Ured za opće i administrativne poslove
 2. Jadranka Kulundžić, voditelj (šef) Odsjeka/Ureda za opće i administrativne i poslove – položaj III. vrste
 3. Ivana Ružić, mag. oec., stručni suradnik za izdavačku djelatnost – radno mjesto I. vrste
 4. Ninoslav Pleša, mag. oec., stručni suradnik za tiskarsku djelatnost/stručnjak zaštite na radu – radno mjesto I. vrste

Ostala ustrojstvena jedinica za tehničke i pomoćne poslove/Ured za tehničke i pomoćne poslove

 1. Boris Franov, voditelj ostale ustrojstvene jedinice/voditelj Ureda za tehničke i pomoćne poslove – položaj III. vrste
 2. Nada Artuković, namještenik na portirnici – radno mjesto IV. vrste
 3. Mara Salamun, namještenik na portirnici – radno mjesto IV. vrste
 4. Nevenka Josić, spremačica – radno mjesto IV. vrste
 5. Jerkica Kapular, spremačica – radno mjesto IV. vrste
 6. Ljubica Martinović, spremačica – radno mjesto IV. vrste
 7. Ljiljana Šimić, spremačica – radno mjesto IV. vrste
 8. Mirjana Špiranec, spremačica – radno mjesto IV. vrste