Izbornik

Faculty Council

Faculty Council of the Faculty of Economics in Osijek for the 2019/2020 academic year:

*Teachers elected to scientific-teaching titles (47)

 • Full professors with tenure (15)
 1. Ivana Barković Bojanić, Ph.D.
 2. Đula Borozan, Ph.D.
 3. Branimir Dukić, Ph.D.
 4. Jasna Horvat, Ph.D.
 5. Mirna Leko Šimić, Ph.D.
 6. Branimir Marković, Ph.D.
 7. Branko Matić, Ph.D.
 8. Josip Mesarić, Ph.D.
 9. Sanja Pfeifer, Ph.D.
 10. Drago Ružić, Ph.D.
 11. Nataša Šarlija, Ph.D.
 12. Antun Šundalić, Ph.D.
 13. Zdravko Tolušić, Ph.D.
 14. Željko Turkalj, Ph.D.
 15. Marijana Zekić-Sušac, Ph.D.
 • Full professors (5)
 1. Boris Crnković, Ph.D.
 2. Antoaneta Klobučar, Ph.D.
 3. Sunčica Oberman Peterka, Ph.D.
 4. Željko Požega, Ph.D.
 5. Domagoj Sajter, Ph.D.
 • Associate professors (23)
 1. Mirela Alpeza, Ph.D.
 2. Antun Biloš, Ph.D.
 3. Martina Briš Alić, Ph.D.
 4. Dražen Ćućić, Ph.D.
 5. Anamarija Delić, Ph.D.
 6. Nataša Drvenkar, Ph.D.
 7. Davor Dujak, Ph.D.
 8. Aleksandar Erceg, Ph.D.
 9. Ivana Fosić, Ph.D.
 10. Anita Freimann, Ph.D.
 11. Jerko Glavaš, Ph.D.
 12. Blaženka Hadrović Zekić, Ph.D.
 13. Marija Ham, Ph.D.
 14. Domagoj Karačić, Ph.D.
 15. Dražen Koški, Ph.D.
 16. Ivan Kristek, Ph.D.
 17. Ivo Mijoč, Ph.D.
 18. Josipa Mijoč, Ph.D.
 19. Mladen Pancić, Ph.D.
 20. Dubravka Pekanov Starčević, Ph.D.
 21. Julia Perić, Ph.D.
 22. Helena Štimac, Ph.D.
 23. Davorin Turkalj, Ph.D.
 • Assistant professors (4)
 1. Ivan Kelić, Ph.D.
 2. Ljerka Sedlan König, Ph.D.
 3. Hrvoje Serdarušić, Ph.D.
 4. Marina Stanić, Ph.D.

*Two (2) representatives of teachers elected to teaching titles

 1. Mirna Hocenski Dreiseidl, v. pred.
 2. mr. sc. Sanda Katavić Čaušić, pred.

*Two (2) representatives of associates elected to associate titles

 1. Dina Liović, mag.oec.
 2. Dario Šebalj, mag.oec.

*One (1) representative of other employees

 1. Boris Štulina, mag. oec., expert associate for student careers and alumni

*Ten (10) student representatives

 1. Doris Mikić, chairwoman of Students’ Council Union of the Faculty of Economics in Osijek
 2. Kristina Čubela
 3. Matej Babić
 4. Laura Devčić
 5. Nikola Iličić
 6. Ivan Kovačević
 7. Sara Kuček
 8. Ana Lebić
 9. Mateja Legac
 10. Ivana Majetić

Odluka o konstituiranju Fakultetskog vijeća u akademskoj 2019./2020. godini

Stalni odbori i povjerenstva Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora

 • početak mandata 28. rujna 2017.
 1. prof. dr. sc. Branko Matić, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Sanja Pfeifer, član
 3. prof. dr. sc. Branimir Marković, član

Odbor za završne i diplomske radove

 • početak mandata 25. listopada 2018.
 1. doc. dr. sc. Anita Freimann, Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, Katedra za kvantitativne metode i informatiku, član
 3. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj, Katedra za marketing, član
 4. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, Katedra za management, organizaciju i poduzetništvo, član
 5. doc. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić, Katedra za financije i računovodstvo, član

Povjerenstvo za nastavu i studente

 • početak mandata 28. ožujka 2017.
 1. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Željko Požega, član
 3. izv. prof. dr. sc. Marija Ham, član

Povjerenstvo za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

 • početak mandata 15. veljače 2018.
 • tri (3) predstavnika nastavnika:
 1. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić, član
 3. doc. dr. sc. Aleksandar Erceg, član
 • jedan (1) predstavnik asistenta:
 1. Adela Has, mag. oec., član
 • jedan (1) predstavnik studenata:
 1. studentica Kristina Čubela, član
 • dva (2) predstavnika vanjskih dionika:
 1. Ivan Sarić, dipl. iur., pravni savjetnik Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda Osijek, član
 2. Beba Madunović, dipl. oec., rukovoditeljica Odjela za analitiku, statistiku i informatiku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Regionalnog ureda Osijek, član

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

 • početak mandata 15. veljače 2018.
 1. izv. prof. dr. sc. Davor Dujak, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš, član
 3. Ivana Ružić, mag. oec., stručni suradnik za izdavačku djelatnost u Odsjeku za opće i administrativne poslove, član

Knjižnični odbor

 • početak mandata 10. srpnja 2019.
 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac, član
 3. mr. sc. Jasminka Mihaljević, viši knjižničar, voditeljica Knjižnice, član

Etičko povjerenstvo

 • početak mandata 15. veljače 2018.
 • iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju:
 1. doc. dr. sc. Ivana Fosić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Željko Požega, član
 • iz reda asistenata:
 1. Dario Šebalj, mag. oec., asistent, član
 • iz reda ostalih zaposlenika:
 1. Ivana Rožac, dipl. iur., stručni suradnik za kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima, član
 • iz reda studenata:
 1. Tomislav Brdarić, student, član

Povjerenstvo za suradnju s gospodarstvom

 • početak mandata 28. ožujka 2017.
 1. izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac, član
 3. izv. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević, član
 4. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac, član
 5. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, član
 6. Ivan Sarić, dipl. iur., pravni savjetnik Hrvatske udruge poslodavaca, Regionalni ured Osijek, član

Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti

 • početak mandata 18. prosinca 2015.
 1. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Domagoj Sajter, član
 3. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj, član
 4. izv. prof. dr. sc. Julia Perić, član
 5. doc. dr. sc. Anita Freimann, član