Izbornik

Faculty Council

Faculty Council of the Faculty of Economics in Osijek for the 2020/2021 academic year:

 • Members of the Faculty Council by position (4)
 1. Boris Crnković, Ph.D., Dean
 2. Sunčica Oberman Peterka, Ph.D., Vice-Dean for Academic Affairs
 3. Josip Mesarić, Ph.D., Vice-Dean for Scientific Affairs
 4. Ivan Kristek, Ph.D., Vice-Dean for Financial Academic Affairs and Business Organisation
 • Members of the Faculty Council elected to scientific-teaching titles (41)

Full professors with tenure (12)

 1. Ivana Barković Bojanić, Ph.D.
 2. Đula Borozan, Ph.D.
 3. Branimir Dukić, Ph.D.
 4. Jasna Horvat, Ph.D.
 5. Antoaneta Klobučar, Ph.D.
 6. Mirna Leko Šimić, Ph.D.
 7. Branimir Marković, Ph.D.
 8. Sanja Pfeifer, Ph.D.
 9. Drago Ružić, Ph.D.
 10. Nataša Šarlija, Ph.D.
 11. Antun Šundalić, Ph.D.
 12. Zdravko Tolušić, Ph.D.

Full Professors (6)

 1. Davor Dujak, Ph.D.
 2. Jerko Glavaš, Ph.D.
 3. Marija Ham, Ph.D.
 4. Ivo Mijoč, Ph.D
 5. Dubravka Pekanov Starčević, Ph.D.
 6. Željko Požega, Ph.D.
 7. Domagoj Sajter, Ph.D.

Associate Professors (20)

 1. Mirela Alpeza, Ph.D.
 2. Antun Biloš, Ph.D.
 3. Ivana Bestvina Bukvić, Ph.D.
 4. Martina Briš Alić, Ph.D.
 5. Dražen Ćućić, Ph.D.
 6. Anamarija Delić, Ph.D.
 7. Nataša Drvenkar, Ph.D.
 8. Aleksandar Erceg, Ph.D.
 9. Ivana Fosić, Ph.D.
 10. Anita Freimann, Ph.D.
 11. Blaženka Hadrović Zekić, Ph.D.
 12. Domagoj Karačić, Ph.D.
 13. Dražen Koški, Ph.D.
 14. Josipa Mijoč, Ph.D.
 15. Mladen Pancić, Ph.D.
 16. Julia Perić, Ph.D.
 17. Ljerka Sedlan König, Ph.D.
 18. Marina Stanić, Ph.D.
 19. Helena Štimac, Ph.D.
 20. Davorin Turkalj, Ph.D.

Assistant Professors (3)

 1. Ivan Kelić, Ph.D.
 2. Ana Pap, Ph.D.
 3. Hrvoje Serdarušić, Ph.D.
 • Two (2) representatives of teachers elected to teaching titles (mandate started on October 28, 2019)
 1. Mirna Hocenski Dreiseidl, v. pred.
 2. mr. sc. Sanda Katavić Čaušić, v. pred.
 • Two (2) representatives of associates elected to associate titles (mandate started on October 28, 2019)
 1. dr. sc. Dario Šebalj, poslijedoktorand
 2. dr. sc. Dina Bičvić, assistant
 • One (1) representative of other employees (mandate started on October 28, 2019)
 1. Boris Štulina, mag. oec., expert associate for student careers and alumni
 • Ten (10) student representatives (mandate started on October 22, 2019)
 1. Rita-Krin Boduljak, chairwoman of Students’ Council Union of the Faculty of Economics in Osijek
 2. Kristina Čubela
 3. Ivan Jerbić
 4. Alen Terzić
 5. Robert Kovač
 6. Jovana Vuković
 7. Alen Renka
 8. Ana Vuica
 9. Gabrijel Periša
 10. Marin Glavaš.

 

Stalni odbori i povjerenstva Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora

 • početak mandata 28. rujna 2017.
 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Sanja Pfeifer, član
 3. prof. dr. sc. Branimir Marković, član

Odbor za završne i diplomske radove

 • početak mandata 25. listopada 2018.
 1. doc. dr. sc. Anita Freimann, Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, Katedra za kvantitativne metode i informatiku, član
 3. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj, Katedra za marketing, član
 4. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, Katedra za management, organizaciju i poduzetništvo, član
 5. doc. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić, Katedra za financije i računovodstvo, član

Povjerenstvo za nastavu i studente

 • početak mandata 28. ožujka 2017.
 1. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Željko Požega, član
 3. izv. prof. dr. sc. Marija Ham, član
 4. izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek, član
 5. student Alen Terzić, član

Povjerenstvo za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

 • početak mandata 15. veljače 2018.
 • tri (3) predstavnika nastavnika:
 1. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić, član
 3. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Erceg, član
 • jedan (1) predstavnik asistenta:
 1. Adela Has, mag. oec., član
 • jedan (1) predstavnik studenata:
 1. studentica Ana Lebić, član
 • dva (2) predstavnika vanjskih dionika:
 1. Ivan Sarić, dipl. iur., pravni savjetnik Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda Osijek, član
 2. Beba Madunović, dipl. oec., rukovoditeljica Odjela za analitiku, statistiku i informatiku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Regionalnog ureda Osijek, član

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

 • početak mandata 15. veljače 2018.
 1. izv. prof. dr. sc. Davor Dujak, predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš, član
 3. Ivana Ružić, mag. oec., stručni suradnik za izdavačku djelatnost u Odsjeku za opće i administrativne poslove, član

Knjižnični odbor

 • početak mandata 10. srpnja 2019.
 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac, član
 3. mr. sc. Jasminka Mihaljević, viši knjižničar, voditeljica Knjižnice, član

Etičko povjerenstvo

 • početak mandata 15. veljače 2018.
 • iz reda nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju:
 1. doc. dr. sc. Ivana Fosić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Željko Požega, član
 • iz reda asistenata:
 1. Dario Šebalj, mag. oec., asistent, član
 • iz reda ostalih zaposlenika:
 1. Ivana Rožac, dipl. iur., stručni suradnik za kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima, član
 • iz reda studenata:
 1. Tomislav Brdarić, student, član

Povjerenstvo za suradnju s gospodarstvom

 • početak mandata 28. ožujka 2017.
 1. izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević, član
 3. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac, član
 4. izv. prof. dr. sc. Anamarija Delić, član
 5. dr. sc. Dario Šebalj, član
 6. Ivan Sarić, dipl. iur., pravni savjetnik Hrvatske udruge poslodavaca, Regionalni ured Osijek, član

Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti

 • početak mandata 18. prosinca 2015.
 1. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Domagoj Sajter, član
 3. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj, član
 4. izv. prof. dr. sc. Julia Perić, član
 5. doc. dr. sc. Anita Freimann, član