Izbornik

Europski EFOS tjedan

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku

Vrijeme održavanja

06. - 10.05.2019.

Program događanja

 

Europski EFOS tjedan

“Tvoja mogućnost za budućnost”

6. – 8. svibnja 2015.

 

Srijeda, 6.5.2015.

13:00

Svečano otvorenje
(EFOS: Aula glagoljice)

mr. sc. Branko Baričević (voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj); izv. prof. dr. sc. Mario Vinković (prorektor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku); Dragan Vulin, mag. ing. el. (zamjenik župana OBŽ); Vladimir Ham, dipl. oec. (zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka); prof. dr. sc. Vladimir Cini (dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku); glazbeni program HKUD Osijek 1862

Opis događaja

 

Studenti EFOS-a – EU glasnogovornici
(video projekcija)
doc. dr. sc. Anita Frajman Ivković
dodjela pohvalnica najboljim studentskim timovima

Opis događaja

 

Suradnja EFOS-a i RRA SiB
(potpisivanje sporazuma)

prof. dr. sc. Vladimir Cini; dr. sc. Stjepan Ribić

Opis događaja

 

EFOS EU kutak
(otvorenje)

mr. sc. Branko Baričević; Brigita Ivoševac, mr. sc. Jasminka Mihaljević

 

EU break * 

11:00 – 12:30

Erasmus individualne mobilnosti 
(tribina, PRAVOS: dv. 1)
moderatori: Ljiljana Siber, mag. iur., mag. bibl.; Brigita Ivoševac
gost: mr. sc. Branko Baričević

 

Suradnja PFO i RRA SiB    
(potpisivanje sporazuma)
prof. dr. sc. Boris Bakota; dr. sc. Stjepan Ribić; Zvonimir Klobučar, mag. informatol.

 

Međunarodne aktivnosti PFO i Erasmus mobilnosti
doc. dr. sc. Nikol Žiha; dr. sc. Helga Špadina

 

Opis događaja

14:30

Unija predrasuda
(okrugli talk stol, EFOS: Aula glagoljice)

moderator: Danijel Čehajić, mag. mus.
sudionici: 
mr. sc. Branko Baričević; izv. prof. dr. sc. Mario Vinković; dr. sc. Stjepan Ribić; doc. dr. sc. Tunjica Petrašević; doc. dr. sc. Anita Frajman Ivković; Marko Vidakušić, mag. oec.; Anita Đordić

Opis događaja

13:00 – 20:00

EU institucije 
(izložba mentalnih mapa studenata,
EFOS: Aula glagoljice)

Opis događaja

16:00

Europska kava u mom Osijeku
(okrugli stol, EFOS: Aula glagoljice)

moderator: Vedrana Sabljo
sudionici: Dragan Vulin, mag. ing. el., Vladimir Ham, dipl. oec., izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka; dr. sc. Stjepan Ribić, mr. sc. Darija Krstić, Donna Šimatić 

Opis događaja

13:00 – 18:00

Europski korner 
(izložba publikacija EU tematike,
EFOS: knjižnica)

Opis događaja

17:00

Moj Osijek 2020
(predavanje, EFOS: dv. 7)

izv. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka; Kornelija Mlinarević

Opis događaja

16:00 – 18:00

Odbor za ljudska prava
(Simulacija Europskog parlamenta, PRAVOS: dv. 1)

moderatori: doc. dr. sc. Tunjica Petrašević; dr. sc. Dunja Duić
organizatori: 
WYA i ELSA Osijek, PRAVOS

Opis događaja

18:00

Upomoć – kamo s otpadom
(radionica, EFOS: dv. 7)

Danijela Beretin

Opis događaja

 

20:00

Moje iskustvo u EU
(kratki osvrt, Kino Urania)

Marijana Bošnjak

Europski film u kinu
(projekcija filma)
   

Opis događaja

 

 

Četvrtak, 7.5.2015.

9:00

Na (naj)mlađima EU ostaje
(radionica s djecom OŠ Antuna Mihanovića, EFOS: dv. 7)
moderator: Tina Kristina Katava; studenti EFOS-a

Opis događaja

9:00 – 20:00

EU institucije
(izložba mentalnih mapa studenata, EFOS: Aula glagoljice)

Opis događaja

12:00

Koga briga za (moju) sreću?
(radionica, EFOS: dv. 7)
doc. dr. sc. Anita Frajman Ivković, Danijel Mišura, mag. psych.

Opis događaja

8:00 – 18:00

Europski korner
(izložba publikacija EU
tematike, EFOS: knjižnica)

Opis događaja

13:00

Ostvari utjecaj kroz profesionalno
lobiranje na etičan način
 
(radionica, EFOS: dv. 7)
mr. Tanja Milošević

Opis događaja

 

14:00

Volontiram – dakle jesam, u Europi
(radionica, EFOS: dv. 7)
doc. dr. sc. Juila Perić i Volonterski centar Osijek

Opis događaja

 

15:00

EURES – moja mogućnost za
bolju budućnost
 
(radionica, EFOS: dv. 8)
Enisa Kifer, dipl. oec.

Opis događaja

 

16:00

Ne dirajte mi ravnicu prava – bilo kuda
glazba svuda

(tribina, EFOS: Aula glagoljice)
Miroslav Škoro, dipl. oec.    

Opis događaja

 

18:00

Usudi se prijeći granicu – Erasmusiraj se
(predavanje i radionica, EFOS: dv. 7)
moderator: Mislav Mihaljević, studenti EFOS-a

Semestar u inozemstvu
Martina Šuto, prof., prof. dr. sc. Sanja Pfeifer, doc. dr. sc. Marina Jeger 

gosti: udruga ESN, Slavica Grgić, Karlo Lukić

Opis događaja

 

20:00

Erasmus iz prve ruke – doživi moje
iskustvo

(EU cafe: Caffe bar Tivoli)
moderator: Patricia Pavičić
gosti: studenti s iskustvom Erasmus razmjene

Opis događaja

 

 
Petak, 8.5.2015.

9:00

Na (naj)mlađima EU ostaje
(radionica s djecom OŠ Antuna Mihanovića, EFOS: dv. 7)
moderator: Tina Kristina Katava, studenti EFOS-a

Opis događaja

9:00 – 20:00

EU institucije
(izložba mentalnih mapa studenata,
EFOS: Aula glagoljice)

Opis događaja

12:00

Petkom u podne
(talk show, EFOS: Aula  glagoljice)
voditelj: Danijel Čehajić, mag. mus.
gost: prof. dr. sc. Davor Škrlec  

Opis događaja

8:00 – 15:00

Europski korner
(izložba publikacija EU 
tematike, EFOS: knjižnica)

Opis događaja

14:00

EU lega u Osijeku
(otvoreni razgovor, EFOS: dv. 7)
Uroš-Valentino Saraja  

Opis događaja

16:00 – 18:00

EU znalac: Volim Europu
(nagradno natjecanje, EFOS: dv. 13)
moderator: Ana Čobanković

Opis događaja

14:00

Naši novci, njihova naša briga
(radionica, EFOS: dv. 8)
doc. dr. sc. Ivo Mijoč 

Opis događaja

 

15:00

Kako kroz europsku pra(v)šumu? 
(radionica, EFOS: dv. 8)
dr. sc. Dunja Duić

Opis događaja

 

16:00

Zdravo (pre)živjeti u Europi
(predavanje, EFOS: dv. 7)
prof. prim. dr. sc. Dragutin Kadojić, dr. med.; 
Kristijan Dinjar, dr. med.

Opis događaja

 

17:00

Prečaci za podatkovni EU labirint
(radionica, EFOS: dv. 8)
doc. dr. sc. Josipa Mijoč 

Opis događaja

 

18:00

Kupi me, zaštiti se
(radionica, EFOS: dv. 7)
Dunja Mak, mag. iur. 

Opis događaja

 

19:00

Smiješna strana Europe
(stand-up show, EFOS: Aula glagoljice)
Vedran Sokol i gosti

Opis događaja

 

21:00

Opusti se, zaslužio si
(after party, Lounge bar Club)