Izbornik

EURO U POKRETU – POZIV NA SURADNJU U SKLOPU PROJEKTA HNB-a

Pozivamo sve zainteresirane studente da se prijave za plaćenu stručnu praksu u okviru projekta Hrvatske narodne banke (HNB) Euro na kotačima.
U okviru projekta, koji se sastoji od putujuće izložbe, vezane uz uvođenje eura u Hrvatskoj, studenti će biti u ulozi euroznalaca i bit će zaduženi za pružanje informacija o različitim pitanjima, vezanim uz ovu problematiku. Putujuća izložba putuje kroz stotinjak gradova Republike Hrvatske. Početak projekta planira se između 18. i 20. 10. 2022. godine u Vukovaru. Prva dva tjedna izložba putuje kroz pet slavonskih županija, u kojima praksu obavljaju studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U ostalim regijama Hrvatske bit će angažirani studentskih drugih ekonomskih fakulteta u Hrvatskoj. HNB će organizirati prijevoz studenata, te ih primjereno nagraditi za rad na ovom projektu.

Kako bi postali euroznalci i pripremili se za projekt, svi zainteresirani i prijavljeni studenti proći će prvo kratku (jednodnevnu) radionicu/edukaciju u organizaciji HNB-a. Nakon edukacije, HNB će odabrati 10 studenata, koji će sudjelovati u projektu, kao euroznalci.
Nakon završetka angažmana, studenti će dobiti potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi u HNB-u. Ekonomski fakultet u Osijeku će svojim studentima opravdati eventualni izostanak s nastave u okviru angažmana na ovom projektu.
Svi zainteresirani studenti trebaju poslati svoj životopis na szbor@efos.hr do 28.9.2022. godine.

Dodatne informacije o projektu

EFOS na društvenim mrežama