Izbornik

Udruga ERUDIO

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku,
Trg Ljudevita Gaja 7,
31000 Osijek, Hrvatska

NATJEČAJ „Smart Villages “ – (Gdje, kako i koje inovacije se mogu primijeniti na sela u Slavoniji?)

NATJEČAJ „Smart Villages “ – (Gdje, kako i koje inovacije se mogu primijeniti na sela u Slavoniji?)

Ekonomski fakultet u Osijeku i Ured zastupnika u Europskom parlamentu Davora Škrleca pozivaju sve studente da osmisle regionalni kontekst inovacija za „Smart Villages“ na konkretnom primjeru i osvoje posjet Europskom parlamentu početkom 2019. godine!  

Tko se može prijaviti na natječaj?

Svi studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Što je „Smart Villages“?

Smart Villages je relativno novi koncept unutar područja stvaranja politika EU-a. Razvijeni koncept Smart Villages odnosi se na ruralna područja i zajednice koje se temelje na njihovim postojećim snagama i imovini kao i na razvoju novih mogućnosti. U Smart Villages konceptu, tradicionalne i nove mreže i usluge su poboljšane digitalnim i telekomunikacijskim tehnologijama, inovacijama i boljom uporabom znanja za dobrobit stanovnika i poduzeća. Digitalne tehnologije i inovacije mogu poduprijeti kvalitetu života, viši životni standard, javne službe za građane, bolju upotrebu resursa, manje utjecaja na okoliš i nove mogućnosti za ruralni lanac vrijednosti u smislu proizvoda i poboljšanih procesa. Koncept Smart Villages ne predlaže univerzalna rješenja, već je teritorijalno osjetljiv temeljen na potrebama i potencijalima pojedinog područja.

 Izvor i više informacija o konceptu Smart Villages: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf

 Na koju adresu slati inovativna rješenja?

Svoja inovativna rješenja potrebno je poslati na mail office-MEP@davor-skrlec.eu, napisana na hrvatskom jeziku, te jedan student može poslati jedno rješenje.

Tko čini ocjenjivačko povjerenstvo?

Sva pristigla pitanja razmotrit će Ured zastupnika u Europskom parlamentu Davora Škrleca.

Koji je rok prijave?

Natječaj je otvoren od 9. svibnja do 9. lipnja 2018. godine.

Kada su rezultati natječaja?

Odluku o izboru najboljih pitanja objavit će prof. dr. sc. Davor Škrlec (zastupnik u Europskom parlamentu) nakon što natječaj završi. Sudionici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

A nagrade?

Autori dva najbolja inovativna rješenja bit će *nagrađeni posjetom Europskom parlamentu početkom 2019. godine. U Parlamentu će se upoznati s radom plenarne sjednice, Kluba zastupnika Zelenih/ESS-a i odbora.

*Nagrade će biti dodijeljene samo u slučaju da su pristigla rješenja inovativnog karaktera i da se kao takva uklapaju u koncept Smart Villages.

Upite vezane uz natječaj možete poslati na e-mail adresu: office-MEP@davor-skrlec.eu