Menu

Administrative Staff

Knjižnica

 1. mr. sc. Jasminka Mihaljević, voditelj Knjižnice, viši knjižničar – položaj I. vrste
 2. Dalija Vetengl, pomoćni knjižničar – radno mjesto III. vrste
 3. Ivana Ružić, mag. oec., pomoćni knjižničar – radno mjesto III. vrste
 4. mr. sc. Gordana Kradijan, pomoćni knjižničar – radno mjesto III. vrste

Tajništvo

 1. Biljana Graša, mag. iur., rukovoditelj (načelnik) Odjela u područnoj službi (tajnica Odjela) – položaj I. vrste

Pododsjek u područnoj službi za pravne, kadrovske i stručno-administrativne poslove (Ured pravne, kadrovske i stručno-administrativne poslove)

 1. Vedrana Novokmet, mag. iur., stručni suradnik za pravne poslove – radno mjesto I. vrste

Odjeljak za pravne i kadrovske poslove (Ured za pravne i kadrovske poslove)

 1. Ivana Rožac, dipl.iur., stručni suradnik za kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima – radno mjesto I. vrste

Odsjek za centralnu arhivu

Pododsjek u središnjoj službi za financijsko-računovodstvene poslove (Ured za financijsko-računovodstvene poslove)

 1. Sandra Marić, mag. oec., rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi za financijsko-računovodstvene poslove/rukovoditelj (šef) Ureda za financijsko-računovodstvene poslove – položaj I. vrste

Odjeljak za financijske poslove (Ured za financijske poslove)

 1. Jelena Mihaljević, mag. oec., voditelj Odjeljka za financijske poslove/voditelj Ureda za financijske poslove – položaj I. vrste
 2. Boris Štulina, mag. oec., računovodstveni referent – radno mjesto III. vrste

Ispostava za računovodstveno-knjigovodstvene poslove (Ured za računovodstveno-knjigovodstvene poslove)

 1. Tanja Ljubo, oec., voditelj Ispostave za računovodstveno-knjigovodstvene poslove/voditelj Ureda za računovodstveno-knjigovodstvene poslove – položaj II. vrste

Odsjek za računovodstvo i izdatke zaposlenika (Ured za računovodstvo i izdatke zaposlenika)

 1. Sanja Dokonal, pristup. oec., voditelj Odsjeka za računovodstvo i izdatke zaposlenika/voditelj Ureda za računovodstvo i izdatke zaposlenika – položaj II. vrste
 2. Marija Bartolović, voditelj računovodstva – radno mjesto III. vrste

Odjeljak za studente i studije (Ured za studente i studije)

 1. dr.sc. Nada Milas Bosanac, voditelj Odjeljka za studente i studije/voditelj Ureda za studente i studije – položaj I. vrste

Referada za sveučilišne studije (Ured za sveučilišne studije)

 1. Željka Štulina, mag. oec. voditelj Referade za sveučilišne studije/voditelj Ureda za sveučilišne studije – položaj I. vrste
 2. Darko Matotek, mag. oec., stručni suradnik za studentska pitanja na sveučilišnim studijima – radno mjesto I. vrste
 3. Dragana Slatinac, mag. oec., stručni suradnik za studentska pitanja na sveučilišnim studijima – radno mjesto I. vrste

Odsjek za stručne studije (Ured za stručne studije)

Odjeljak za poslijediplomske studije (Ured za poslijediplomske studije)

 1. mr. sc. Slobodanka Stjepanović, voditelj Odjeljka za poslijediplomske studije/voditelj Ureda za poslijediplomske studije – položaj I. vrste
 2. Andrea Pavičić, stručni referent za studentska pitanja na poslijediplomskim studijima – radno mjesto III. vrste

Ostala ustrojstvena jedinica (Ured za informatički sustav obrade studija)

 1. Oto Wilhelm, univ. spec. oec., stručni suradnik za informatičku obradu studija – radno mjesto I. vrste

Odjeljak za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (Ured za unaprjeđenje  i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja)

 1. mr. sc. Nalanda Kantor, voditelj odjeljka za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja/voditelj Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja – položaj I. vrste

Odjeljak za cjeloživotno obrazovanje, projekte i programe Europske unije (Ured za cjeloživotno obrazovanje, projekte i programe Europske unije)

 1. Katica Križanović, univ. spec. oec., stručni suradnik za za cjeloživotno obrazovanje, projekte i programe Europske unije – radno mjesto I. vrste

Odjeljak za informatiku i računalnu mrežu (Ured za informatiku i računalnu mrežu)

 1. Antonio Kožar, mag. ing. el., stručni suradnik za informatiku i računalnu mrežu – radno mjesto I. vrste

Odsjek za razvoj informacijskoga sustava (Ured za razvoj informacijskoga sustava)

 1. Marko Bilić, pristup. oec., voditelj (šef) odsjeka za razvoj informacijskog sustava/voditelj Ureda za razvoj informacijskog sustava – položaj II. vrste

Odsjek za informacijsku i računalnu infrastrukturu

 1. Miro Palijan, pristup. oec. voditelj (šef) odsjeka za informacijsku i računalnu infrastrukturu – položaj II. vrste

Odsjek Ureda dekana

 1. Marina Biloš, struč. spec. oec., voditelj Odsjeka Ureda dekana – položaj II. vrste

Odsjek za opće i administrativne poslove

 1. Jadranka Kulundžić, voditelj (šef) Odsjeka za administrativne i opće poslove/voditelj Ureda za administrativne i opće poslove – položaj III. vrste
 2. Ninoslav Pleša, mag. oec., stručni suradnik za tiskarsku djelatnost – radno mjesto I. vrste

Ostala ustrojbena jedinica za tehničke i pomoćne poslove (Ured za tehničke i pomoćne poslove)

 1. Boris Franov, voditelj ostale ustrojstvene jedinice/voditelj Ureda za tehničke i pomoćne poslove – položaj III. vrste
 2. Nada Artuković, namještenik na portirnici – radno mjesto IV. vrste
 3. Mara Salamun, namještenik na portirnici – radno mjesto IV. vrste
 4. Vera Kovač, dostavljač – radno mjesto IV. vrste
 5. Marija Bednjanić, spremačica – radno mjesto IV. vrste
 6. Jerkica Kapular, spremačica – radno mjesto IV. vrste
 7. Nada Fržuljević, spremačica – radno mjesto IV. vrste
 8. Ljiljana Šimić, spremačica – radno mjesto IV. vrste
 9. Mirjana Špiranec, spremačica – radno mjesto IV. vrste
 10. Ljubica Martinović, spremačica – radno mjesto IV. vrste