Izbornik

EKONOMSKI VJESNIK / ECONVIEWS : Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues

Glavni urednik

  • Prof. dr. sc. Boris Crnković

Brojeva godišnje

  • 2

Izdavač

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Open Journal Systems

Open Journal Systems (OJS) je sustav za upravljanje izdavanjem časpisa razvijen od strane Public Knowledge Project (https://pkp.sfu.ca/ojs/) koji omogućuje transparentnost u svakoj fazi procesa objave pojedinog rada i izdavanja časopisa.

Sustav je postavljen na mrežnim stranicama časopisa: http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/ekonomski-vjesnik

Postupak registracije autora i koraci za učitavanje rada:

  1. U izborniku odabrati polje “Register” te ispuniti tražene podatke (ukoliko autor do sada nije koristio sustav). U polju “Register as” odabrati “Reader” i “Author”.
  2. Nakon registracije prijaviti se u sustav odabirom polja “My Journals”. Nakon toga otvoriti će se prozor u kojemu se vidi uloga u sustavu. Osim uloge “Author” za podnošenje radova potrebno je izabrati polje “New Submission”.
  3. Slijediti potrebne korake:
  • U 1. koraku odabrati “UNASSIGNED” te prihvatiti svih 5 uvjeta koje članak formom mora zadovoljiti.
  • U 2. koraku učitati rad (bez biografije autora).
  • U 3. koraku ispuniti podatke o autorima i radu. (Potrebno je navesti ustanovu ili poduzeće u kojoj je autor zaposlen. Ukoliko autor nije zaposlen, upisati prebivalište autora).
  • U 4. koraku, ukoliko se autor prvi puta javlja potrebno je učitati datoteku s kratkom biografijom.

    4. Nakon učitavanja rada, sustav će dostaviti obavijest e-mailom o uspješnoj prijavi te slijedi recenzijski i
        urednički postupak.

 

NAPOMENA: Rad mora biti usklađen s uputama za autore dostupnim na mrežnoj stranici časopisa: http://www.efos.unios.hr/ekonomski-vjesnik/upute-autorima/

Rad je potrebno dostaviti uredništvu najprije u elektroničkom obliku putem e-mail adrese: ekonomski.vjesnik@efos.hr radi provjere tehničke ispravnosti i usklađenosti s uputama. Nakon potvrde uredništva da je rad u skladu s uputama slijedi postupak registracije autora u sustav OJS.