Izbornik

EKONOMSKI VJESNIK / ECONVIEWS : Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues

Glavni urednik

  • Marija Ham

Brojeva godišnje

  • 2

Izdavač

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Publication Ethics

Etička načela za časopis Ekonomski Vjesnik / Econviews – Review of Contemporary Business,  Entrepreneurship and Economic Issues temelje se na smjernicama za najbolju praksu za urednike časopisa Udruge za etiku objavljivanja (COPE – Committee on Publication Ethics).  Uredništvo izjavljuje da će postupati sukladno prihvaćenim međunarodnim načelima.

Usvojena etička načela obvezujuća su za Uredništvo, recenzente i  autore.

 

Uredništvo

Glavni urednik donosi konačnu odluku o tome hoće li rad  biti prihvaćen i objavljen. Kriterij za izbor je kvaliteta i značaj radova bez obzira na rasu, spol, nacionalnu pripadnost, vjerska ili politička uvjerenja autora. Uredništvo ne smije otkriti bilo kakve informacije o podnesenim radovima niti ih smije koristiti u druge svrhe.

 

Autori radova

Svi autori navedeni u jednom radu moraju dati značajan intelektualni doprinos istraživanju, odnosno pisanju rada. Predaja rukopisa podrazumijeva da su svi suautori, ako postoje, kao i nadležna tijela u ustanovi u kojoj se provodi istraživanje, prešutno ili izrijekom, suglasni s njegovim objavljivanjem. Izdavač ne snosi odgovornost za bilo kakav zahtjev za naknadu. Podneseni radovi ne bi smjeli biti ranije objavljeni niti predani na razmatranje za objavljivanje nekamo drugdje.

 

Recenzenti

Radovi podliježu tzv. dvostrukoj slijepoj recenziji (eng. double-blind review) kojom se ne otkrivaju identiteti autora i recenzenta. Recenzent je dužan odbiti recenziju ukoliko smatra da nije kvalificiran recenzirati dostavljen rad ili nije u mogućnosti u roku od 6 tjedana izraditi recenziju. Recenzent je dužan upoznati urednika s bilo kakvim potencijalnim sukobom interesa ili nepravilnostima vezanima za rad. Svaki rad koji se prima na recenziju treba tretirati kao povjerljiv dokument.

 

EKONOMSKI VJESNIK / ECONVIEWS : Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues pridržava se standarda uredničkog rada i etičkog postupnika za urednike koji su objavljeni na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.