Izbornik

EKONOMSKI VJESNIK / ECONVIEWS : Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues

Glavni urednik

  • Marija Ham

Brojeva godišnje

  • 2

Izdavač

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Opće informacije, cilj i fokus

NAZIV

EKONOMSKI VJESNIK / ECONVIEWS

Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues

 

IZDAVAČ

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku (Hrvatska)

 

Ekonomski vjesnik / Econviews – Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues usmjeren je znanstvenicima i praktičarima. Objavljuje radove koji doprinose teorijskim,  metodološkim i empirijskim spoznajama u kompleksnom području ekonomije. Radovi se mogu  temeljiti na kvantitativnim i na kvalitativnim analizama, mogu predstavljati sinteze dosadašnjih  istraživanja i ukazivati na otvorena pitanja u posebnim područjima društveno ekonomske prakse.  Prihvaćaju se radovi usmjereni na različite razine istraživanja (od pojedinačnih slučajeva do manjih ili  velikih uzoraka) i različite kontekstualne okvire (mala, srednja i velika poduzeća, industrijski sektori,  lokalna, regionalna i nacionalna gospodarstva, međunarodna ekonomija, gospodarske grane,  zdravstvo i obrazovanje, rad i demografija, prirodni potencijali i drugi društveno-ekonomski okviri).

Časopis je usmjeren na znanstvena područja ekonomije, poslovne ekonomije i poduzetništva, a zbog njihove neodvojive povezanosti s drugim disciplinama – informacijskim i tehničkim znanostima,  pravom, sociologijom, psihologijom i drugima, objavljuju se i radovi s multidisciplinarnim sadržajima.


ISSN:
0353-359X


e-ISSN:
1847-2206

od broja: 1-2 / prosinac, 2008.


PREVODITELJICA I LEKTORICA ZA ENGLESKI JEZIK

Ivanka Ferčec

 

RAČUNALNA OBRADA

Grafika, Osijek


TISAK

Grafika, Osijek. Izdavanje časopisa financijski podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH.