Menu

Entrepreneurship and innovation

Level of studies

Study holder

General outline

Naziv studija: Međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Poduzetništvo i inovativnost

Web stranica studija: http://www.ices.hr/doktorski-studij/

Uvjeti upisa na studij:

  • završen odgovarajući sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
  • završen sveučilišni studij koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
  • završen diplomski studij iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
  • završen diplomski studij koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
  • studenti koji nemaju završeno odgovarajuće školovanje pod uvjetima predviđenim općim aktom Fakulteta

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: Doktor znanosti (dr. sc.) iz društvenih znanosti, polje ekonomije