Menu

Entrepreneurship and innovation

Level of studies

Study holder

Contact

International Centre for Entrepreneurial Studies | Međunarodni centar za poduzetničke studije

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku

Gajev trg 7
31000 Osijek
Hrvatska

web: www.ices.hr
e-mail:info@ices.hr
tel: +385 31 224 467
+385 31 224 438
fax: +385 31 224 438