Izbornik

Izv. prof. dr. sc. Dražen Koški

Kontakt info

  • Kabinet:
  • Telefon: 031/224-486
  • Email: dkoski@efos.hr

Termini konzultacija

  • Srijedom, 10.00-11.00 sati (uz prethodan dogovor e-mailom); konzultacije su moguće i u drugim terminima (i poslijepodnevnim) uz prethodan dogovor e-mailom.

Popis radova

Status zaposlenika

  • Djelatnik u radnom odnosu

Znanstveno-nastavno zvanje

  • Izvanredni profesor

Životopis

Obrazovanje

2008. Ekonomski fakultet u Osijeku, obranjena doktorska disertacija: “Analiza međuovisnosti deviznoga tečaja,
          bilance plaćanja i inozemnoga duga Republike Hrvatske”; mentor disertacije: prof. dr. sc. Branko Novak
2005. Ekonomski fakultet u Zagrebu, poslijediplomski znanstveni studij, smjer: Međunarodna ekonomija;
          voditelj studija: prof. dr. sc. Mate Babić; tema magistarskoga rada: “Devizni tečaj kao čimbenik ekonomske
          politike Republike Hrvatske”; mentor rada: prof. dr. sc. Ljubomir Baban
1999. Ekonomski fakultet u Osijeku, sveučilišni studij, smjer: Financije
1996. Ekonomski fakultet u Osijeku, stručni studij, smjer: Računovodstvo

Radno iskustvo

2000 – … Ekonomski fakultet, Osijek;  

Istraživački projekti

2007. – …       asistent na projektu: “Restrukturiranje trgovačkih društava u poslovnim teškoćama”
                      projekt financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske;
                      voditelj projekta: prof. dr. sc. Branko Novak

2002. – 2006. asistent na projektu: “Utjecaj Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske
                      Europskoj uniji na gospodarstvo Istočne Hrvatske”; projekt financiran od strane Ministarstva
                      znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ljubomir Baban
                      (2002. – 2005.), prof. dr. sc. Ivan Ferenčak (2005. – 2006.)

2000. – 2002. asistent na projektu: “Strukturne gospodarske promjene Istočne Hrvatske uvjetovane svjetskim
                      tržištem”, projekt financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike
                      Hrvatske; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ljubomir Baban

Nagrade i priznanja

2009. Nagrada i priznanje Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika u Zagrebu za doktorsku
          disertaciju; mentor disertacije je prof. dr. sc. Branko Novak

2006. Nagrada i priznanje Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika u Zagrebu za magistarski rad;
          mentor rada je prof. dr. sc. Ljubomir Baban

2000. Nagrada i priznanje Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika u Zagrebu za diplomski rad na
          sveučilišnom studiju iz predmeta Računovodstvo

2000. Nagrada i priznanje Društva račnovođa i financijskih radnika Osijek, za diplomski rad na sveučilišnom studiju
          iz predmeta Računovodstvo; mentor rada je prof.dr.sc. Petar Proklin,

1999. Nagrada i priznanje gradonačelnika grada Osijeka prof.dr.sc. Zlatka Kramarića kao najbolji
          student-apsolvent Ekonomskog fakulteta u Osijeku

1997. Nagrada i priznanje Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika u Zagrebu za diplomski rad na
          stručnom studiju iz predmeta Računovodstvo

1996. Nagrada i priznanje Društva računovođa i financijskih radnika Osijek za diplomski rad na stručnom studiju iz
          predmeta Računovodstvo; mentor rada je prof.dr.sc. Petar Proklin

 Jezici

Hrvatski jezik (materinski)
Engleski jezik

 

europass

Osobne informacije

Prezime i ime: Izv. prof. dr. sc. Dražen Koški

Adresa:

Telefon:

Mobitel:

Email: dkoski@efos.hr

IM:

Spol: | Datum rođenja: | Državljanstvo:

Radno mjesto - zvanje

Radno iskustvo
Obrazovanje, Osposobljavanje, Usavršavanje
Osobne vještine

Materinski jezik:

Organizacijske / rukovoditeljske vještine:

Računalne vještine:

Ostale vještine:

Vozačka dozvola:

Dodatne informacije:

Prilozi: