Izbornik

Stručne službe

Radnici Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zaposleni u Centru za cjeloživotno učenje, Knjižnici i Tajništvu na dan 19. studenoga 2020. godine razvrstavaju se na položaje i radna mjesta kako slijedi:

 

Ime i prezime radnika

i naziv položaja/radnog mjesta prema Pravilniku o ustrojstvu radnih mjesta Ekonomskog fakulteta u Osijeku

 

Vrsta i naziv položaja/radnog mjesta prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

 

 

CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE
1. Mateja Jurišić Plavotić, mag. iur., stručni suradnik za cjeloživotno učenje Radno mjesto I. vrste

Stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove)

 
KNJIŽNICA
2. mr. sc. Jasminka Mihaljević, viši knjižničar, voditelj knjižnice Radno mjesto I. vrste  
3. Dalija Vetengl, pomoćni knjižničar Radno mjesto III. vrste  
4. Anica Zrno, pomoćni knjižničar Radno mjesto III. vrste  
3. POLOŽAJI I RADNA MJESTA U ZAJEDNIČKIM DJELATNOSTIMA:
3.1. TAJNIŠTVO FAKULTETA
5. Biljana Graša, mag. iur., tajnik Fakulteta Položaj I. vrste

Rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi

 
3.1.1. Ured (pododsjek) za pravne i stručno-administrativne poslove
3.1.1.1. Ured (odsjek) za stručno-administrativne poslove
6. Jadranka Kulundžić, voditelj Ureda za stručno-administrativne poslove Položaj III. vrste

Voditelj (šef) odsjeka

 
3.1.1.2. Ured (odjeljak) za upravljanje ljudskim resursima
7. Vedrana Novokmet, mag. iur., voditelj Ureda za upravljanje ljudskim resursima Položaj I. vrste

Voditelj odjeljka

 
8. Ivana Rožac, mag. iur., voditelj Ureda za upravljanje ljudskim resursima Položaj I. vrste

Voditelj odjeljka

 
9. Ninoslav Pleša, mag. oec., stručni suradnik za zaštitu na radu/stručnjak zaštite na radu II. stupnja Radno mjesto I. vrste

Stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove)

 
3.1.2. Ured (pododsjek) za financijsko-računovodstvene poslove
10. Sandra Marić, mag. oec., voditelj Ureda za financijsko-računovodstvene poslove Položaj I. vrste

Rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi

 
3.1.2.1. Ured (odsjek) za izdatke zaposlenika
11. Sanja Dokonal, pristup. oec., voditelj Ureda za izdatke zaposlenika Položaj II. vrste

Voditelj (šef) odsjeka

 
3.1.2.2. Ured (ispostava) za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
12. Tanja Ljubo, pristup. oec., voditelj Ureda za knjigovodstvene poslove Položaj II. vrste

Voditelj (šef) ispostave

 
13. Marija Bartolović, voditelj računovodstva Radno mjesto III. vrste

Voditelj računovodstva

 
3.1.3. Ured (odjeljak) za poslovne odnose i nabavu
14. Jelena Mihaljević, mag. oec., voditelj Ureda za poslovne odnose i nabavu Položaj I. vrste

Voditelj odjeljka

 
3.1.4. Ured (odjeljak) za studente i studije
15. Goran Marković, mag. oec., voditelj Ureda za studente i studije Položaj I. vrste

Voditelj odjeljka

 
16. Ivana Ružić, mag. oec., stručni suradnik za preddiplomske i diplomske studije Radno mjesto I. vrste

Stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove)

 
3.1.4.1. Ured (odsjek) za studentska pitanja
17. Andrea Pavičić, stručni referent za studentska pitanja Radno mjesto III. vrste

Stručni referent

 
3.1.5. Ured (odjeljak) za poslijediplomske studije
18. mr. sc. Slobodanka Stjepanović, voditelj Ureda za poslijediplomske studije Položaj I. vrste

Voditelj odjeljka

 
3.1.6. Ured (odjeljak) za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
19. Oto Wilhelm, univ. spec. oec., stručni suradnik za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Radno mjesto I. vrste

Stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove)

 
3.1.7. Ured (odjeljak) za karijerno savjetovanje i razvoj karijera
20. mr. sc. Nalanda Kantor, voditelj Ureda za karijerno savjetovanje i razvoj karijera Položaj I. vrste

Voditelj odjeljka

 
3.1.8. Ured (odjeljak) za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju
21. Boris Štulina, mag. oec., stručni suradnik za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Radno mjesto I. vrste

Stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove)

 
3.1.9. Ured (odjeljak) za projekte i programe EU
22. Katica Križanović, univ. spec. oec., stručni suradnik za poslove na projektima EU Radno mjesto I. vrste

Stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove)

 
3.1.10. Ured (odjeljak) za računalnu mrežu i komunikacijske sustave
3.1.10.1. Ured (odsjek) za razvoj informacijskog sustava
23. Marko Bilić, ing. el., voditelj Ureda za razvoj informacijskog sustava Položaj II. vrste

Voditelj (šef) odsjeka

 
3.1.10.2. Ured (odsjek) za informacijsku i računalnu infrastrukturu
24. Miro Palijan, pristup. oec., voditelj Ureda za informacijsku i računalnu infrastrukturu Položaj II. vrste

Voditelj (šef) odsjeka

 
3.1.11. Ured (odsjek) dekana
25. Marina Biloš, univ. spec. oec., voditelj Ureda dekana Položaj II. vrste

Voditelj (šef) odsjeka

 
3.1.12 Ured (odsjek) za centralnu arhivu i urudžbeni zapisnik
26. Dunja Romić, arhivar Radno mjesto III. vrste

Administrativni referent

 
3.1.13. Ured (ostala ustrojstvena jedinica) za tehničke i pomoćne poslove
27. Boris Franov, voditelj Ureda za tehničke i pomoćne poslove Položaj III. vrste

Voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica

 
28. Nevenka Josić, spremačica Radno mjesto IV. vrste

Namještenik

 
29. Jerkica Kapular, spremačica Radno mjesto IV. vrste

Namještenik

 
30. Ljubica Martinović, spremačica Radno mjesto IV. vrste

Namještenik

 
31. Ljiljana Šimić, spremačica Radno mjesto IV. vrste

Namještenik

 
32. Mirjana Špiranec, spremačica Radno mjesto IV. vrste

Namještenik

 
33. Nada Artuković, namještenik Radno mjesto IV. vrste

Namještenik

 
34. Mara Salamun, namještenik Radno mjesto IV. vrste

Namještenik