Izbornik

Stručne službe

Knjižnica

Knjižnica je ustrojbena jedinica Fakulteta za obavljanje knjižnično-informacijske zadaće i poslove za nastavne, znanstveno-istraživačke i stručne potrebe Fakulteta.

 • mr. sc. Jasminka Mihaljević, voditeljica Knjižnice, viši knjižničar
 • Dalija Vetengl, pomoćna knjižničarka
 • Anica Zrno, pomoćna knjižničarka

 

Tajništvo

Tajništvo je ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu te drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta utvrđenih Statutom Fakulteta i drugim općim aktima.

 • Biljana Graša, mag. iur., tajnica Fakulteta

 

Ured za pravne, kadrovske i stručno-administrativne poslove

 • Vedrana Novokmet, mag. iur., stručna suradnica za pravne poslove
 • Ivana Rožac, iur., stručna suradnica za kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima

 

Ured za financijsko-računovodstvene poslove

 • Sandra Marić, mag. oec., rukovoditeljica (šefica) Ureda za financijsko-računovodstvene poslove
 • Jelena Mihaljević, mag. oec., voditeljica Ureda za financijske poslove (zamjena Boris Štulina, mag. oec.)
 • Tanja Ljubo, pristup. oec., voditeljica Ureda za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
 • Sanja Dokonal, pristup. oec., voditeljica Ureda za računovodstvo i izdatke zaposlenika
 • Marija Bartolović, voditeljica računovodstva

 

Ured za studente i studije

 • dr. sc. Nada Milas Bosanac, voditeljica Ureda za studente i studije
 • Željka Štulina, mag. oec., voditeljica Ureda za sveučilišne studije
 • Darko Matotek, mag. oec., stručni suradnik za studentska pitanja na sveučilišnim studijima
 • Dragana Slatinac, mag. oec., stručna suradnica za studentska pitanja na sveučilišnim studijima

Ured za poslijediplomske studije

 • mr. sc. Slobodanka Stjepanović, voditeljica Ureda za poslijediplomske studije
 • Andrea Pavičić, stručna referentica za studentska pitanja na poslijediplomskim studijima
 • Oto Wilhelm, univ. spec. oec., stručni suradnik za informatičku obradu studija

 

Ured za unaprjeđenje  i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

 • mr. sc. Nalanda Kantor, voditeljica Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

 

Ured za cjeloživotno obrazovanje, projekte i programe Europske unije

 • Katica Križanović, univ. spec. oec., stručna suradnica za za cjeloživotno obrazovanje, projekte i programe Europske unije

 

Ured za informatiku i računalnu mrežu

 • Antonio Kožar, mag. ing. el., stručni suradnik za informatiku i računalnu mrežu
 • Marko Bilić, pristup. oec., voditelj Ureda za razvoj informacijskog sustava
 • Miro Palijan, pristup. oec., voditelj Ureda za informacijsku i računalnu infrastrukturu

 

Ured dekana

 • Marina Biloš, struč. spec. oec., voditeljica Ureda dekana (zamjena Valentina Helajz, univ. spec. oec.)
 • Jadranka Kulundžić, voditeljica Ureda za opće i administrativne poslove
 • Ivana Ružić, mag. oec., stručni suradnik za izdavačku djelatnost
 • Ninoslav Pleša, mag. oec., stručni suradnik za tiskarsku djelatnost/stručnjak zaštite na radu

 

Ured za tehničke i pomoćne poslove

 • Boris Franov, voditelj Ureda za tehničke i pomoćne poslove
 • Nada Artuković, namještenica na portirnici Fakulteta
 • Mara Salamun, namještenica na portirnici Fakulteta
 • Vera Kovač, dostavljačica
 • Jerkica Kapular, spremačica
 • Nada Fržuljević, spremačica (zamjena Nevenka Josić)
 • Ljiljana Šimić, spremačica
 • Mirjana Špiranec, spremačica
 • Ljubica Martinović, spremačica