Izbornik

KATEDRA ZA MANAGEMENT, ORGANIZACIJU I PODUZETNIŠTVO

O Katedri
Članovi Katedre
Kolegiji Katedre
Aktivnosti
Znanstveno-istraživački projekti članova Katedre
Završni i diplomski radovi studenata: U pripremi
Suradnja s gospodarstvom, domaćim i inozemnim institucijama

 

O Katedri

Katedra za management, organizaciju i poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku usmjerena je povezivanju i razvijanju znanstveno istraživačkih i nastavnih sadržaja vezanih uz znanstvene grane organizacija i menadžment, opća ekonomija, poduzetništvo. Članovi Katedre fokusirani su na razvijanje i primjenu najnovijih saznanja u navedenim područjima znanosti, razvoj struke, prenošenje spoznaja studentima, gospodarskim i drugim subjektima.

Nastavni su sadržaji Katedre orijentirani na usvajanje vještina i kompetencija ključnih za uspješno upravljanje poslovnim subjektom ili pokretanje i razvoj vlasititih poduzeća. Uz stjecanje općih kompetencija nužnih menadžerima i poduzetnicima neovisno o sektoru i veličini poslovnog subjekta ili poziciji u organizacijskoj hijerarhiji poslovnog subjekta, Katedra je usmjerena i na razvoj specifičnih vještina koje su visoko cijenjene u poslovnoj praksi kao što su prezentacijske i pregovaračke vještine, timski rad, kreativno rješavanje problema i sl. Na taj način studentima se omogućuje potpunije  razumijevanje funkcioniranja poslovnih subjekata, a ujedno ih se cjelovito priprema za rješavanje različitih poslovnih izazova u području organizacijskog oblikovanja, upravljanja poslovanjem , poslovnim procesima, kvalitetom, promjenama, ljudskim potencijalima, korporativnom ili poslovnom strategijom i sl.

Članovi Katedre aktivno sudjeluju u međunarodnim i domaćim znanstvenim istraživanjima te objavljuju monografije, sveučilišne udžbenike, priručnike i druge nastavne materijale. Na katedri se redovito provode međunarodni i domaći  znanstveni projekti pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, ali i drugih domaćih i međunarodnih institucija. Rezultate istraživanja članovi Katedre  objavljuju putem akademskih publikacija te konferencija u zemlji i inozemstvu. Posebno se vrijedno istaknuti kako je  prof. dr.sc. Slavica Singer, članica Katedre, nositeljica titule profesor emeritus na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku, zatim počasnog doktorata  na Sveučilištu u Turku-u, u Finskoj, te ujedno nositeljica prestižne akreditacije UNESCO Chair of Entrepreneurship, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, čime značajno pridonosi međunarodnoj prepoznatljivosti Katedre i fakulteta. Članovi su Katedre uključeni u društvena, ekonomska i poslovna događanja lokalne zajednice, regije i zemlje te ostvaruju brojne kontakte s domaćim i inozemnim dionicima u sustavu visokog obrazovanja. Članovi Katedre kontinuirano, kao projektni suradnici ili konzultanti, surađuju sa poslovnim sektorom i gospodarskim subjektima.

 

Članovi Katedre

Katedra obuhvaća djelatnike fakulteta i vanjske suradnike.

 

Nastavnici i suradnici na Fakultetu:

Zvanje

Redoviti profesori:
Prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus
Prof.dr.sc. Željko Turkalj, professor emeritus
Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer
Prof.dr.sc. Nataša Šarlija
Prof.dr.sc. Jerko Glavaš
Prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka
Prof.dr.sc. Željko Požega
Prof.dr.sc. Mirela Alpeza

Izvanredni profesori:
Izv.prof.dr.sc. Anamarija Delić
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Erceg
Izv.prof.dr.sc. Julia Perić
Izv.prof.dr.sc. Ivana Fosić
Izv.prof.dr.sc. Ljerka Sedlan-König
Izv.prof.dr.sc. Marina Stanić

Docenti:
Doc.dr.sc. Tihana Koprivnjak Popović
Doc.dr.sc. Petra Mezulić Juric
Doc.dr.sc. Ana Živković

Asistenti:
Rita-Krin Boduljak, mag.oec.
Bruno Mandić, mag.oec.
Ružica Stanić, mag.oec

Vanjski suradnici:

Naslovno zvanje asistenta:
Mr.sc. Predrag Dotlić
Mr.sc. Mirta Šulmajster

 

 

Kolegiji Katedre

Katedra obuhvaća niz kolegija koji se realiziraju na razini preddiplomskog i diplomskog studija.

 

Razina studija Naziv kolegija
Diplomski studij Competitive intelligence
Financijski menadžment za poduzetnike I
Financijski menadžment za poduzetnike II
Franšiza
Konzultantstvo za mala i srednja poduzeća
Kreativnost i inovativnost
Kreditna analiza
Menadžment ljudskih resursa
Menadžment rizika
Organizacijsko ponašanje
Poduzetničke vještine II
Poduzetnički menadžment
Pokretanje poslovnog pothvata II
Poslovno pregovaranje
Rudarenje podataka
Strategija rasta malih i srednjih poduzeća
Strateško upravljanje
Suvremene poslovne aktivnosti
Upravljanje operacijama poduzeća
Upravljanje promjenama
 Preddiplomski studij Financiranje poslovnog pothvata
Korporacijsko poduzetništvo
Menadžment 
Menadžment ljudskih resursa
Menadžment promjena
Mikroekonomika
Organizacijsko oblikovanje
Osnove organizacije
Poduzetničke strategije
Poduzetničke vještine
Poduzetništvo
Poslovna etika

 

Katedra sudjeluje i u organizaciji poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo, a njeni članovi uključeni su i u programe na drugim sastavnicama sveučilišta i srodnim visokoškolskim institucijama. Prof. dr.sc. S. Singer pokretač je Međusveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija „PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST“, na kojem uz inozemne sudjeluju i predavači s Katedre.

 

Aktivnosti

 

Predsjednik i zamjenik predsjednika katedre

2014-2016 2016-2020 2021
Predsjednik katedre Prof.dr.sc. Sanja Pfeifer Prof.dr.sc. Nataša Šarlija Prof.dr.sc. Julia Perić
Zamjenik katedre Izv.prof.dr.sc Željko Požega Doc.dr.sc. Marina Stanić

 

Sukladno ulozi i ustrojstvu katedre njezine aktivnosti usmjerene su na unapređenje nastavne, znanstvene djelatnosti i visokostručan doprinos struci i zajednici.

Članovi Katedre su na svojoj sjednici održanoj 04.07.2014. jednoglasno usvojili plan aktivnosti u razdoblju 2014-2016.

Članovi Katedre su na svojoj sjednici održanoj 15.07.2016.jednoglasno usvojili izvješće o radu katedre u razdoblju 2014-2016.
Realizirane aktivnosti Katedre u razdoblju 2014-2016.

 

Događanja, natjecanja, radionice: 

Članovi Katedre u suradnji sa studentskom udrugom EwoB svake godine organiziraju obilježavanje Globalnog tjedna poduzetništva na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a redovito jednom godišnje organiziraju radionice u sklopu manifestacije Festival znanosti na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku.

 

Pozvana predavanja i gosti predavači:

U cilju što potpunijeg upoznavanja studenata sa izazovima poslovne prakse u sklopu pojedinih kolegija kontinuirano se organiziraju gostovanja stručnjaka iz različitih poslovnih subjekata. Predavanja gostujućih profesora, poduzetnika ili eksperata predmetni nastavnici objavljuju i ažuriraju na web stranicama kolegija.

 

Završni i diplomski radovi studenata: U pripremi


Projekt SLAVONIJA

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova potpisalo je sporazum o suradnji sa Svjetskom bankom za konzultantsku pomoć u dijagnozi stanja i utvrđivanju prioriteta strateškog razvoja Slavonije, Baranje i Srijema (projekt SLAVONIJA). U okviru kolegija Katedre za management, organizaciju i poduzetništvo želimo motivirati studente da teme svojih završnih i diplomskih radova temelje na dijagnosticiranju stanja i/ili novih ideja u području četiri prioritetnih područja razvoja Slavonije, Baranje i Srijema:

o             Poljoprivreda i hrana
o             ICT
o             Drvna industrija
o             Turizam

Prezentacije koje su eksperti Svjetske banke koristili prilikom razgovora u vezi projekta nalaze se u nastavku:

0_Agenda
0_Slavonia_Overview & Economic profile
1_Slavonia_Agriculture and agribusiness
2_Slavonia _Higher Education
2_Slavonia_ICT
2_Slavonia_RDI
3_Slavonia_Wood final – without annex
4_Slavonia_Tourism
5_Slavonia_Diaspora
5_Slavonia_FDI

Znanstveno-istraživački projekti članova Katedre

Na Katedri se kontinuirano vode projekti usmjereni na poduzetništvo, rast, konkurentnost. U razdoblju 2014-2018 projekt „Development and application of growth potential prediction models for small and medium enterprises in Croatia – CROSMEGROWTH“ voditeljice prof.dr.sc. Nataše Šarlije financira Hrvatska zaklada za znanost.

 

Suradnja s gospodarstvom, domaćim i inozemnim institucijama

Katedra je aktivno uključena u rad Pravno-ekonomske klinike, volonterski program vPSP i projekt A.C.T.I.V.E.