Izbornik

Katedre

KATEDRA ZA NACIONALNU I MEĐUNARODNU EKONOMIJU (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Đula Borozan

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić
 2. prof. dr. sc. Đula Borozan
 3. prof. dr. sc. Boris Crnković
 4. izv. prof. dr. sc. Dražen Ćućić
 5. izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar
 6. izv. prof. dr. sc. Anita Freimann
 7. izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek
 8. mr. sc. Sofija Turjak
 9. Juraj Rašić, mag. oec.
 10. Ivana Unukić, mag. oec.

Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA MANAGEMENT, ORGANIZACIJU I PODUZETNIŠTVO (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Nataša Šarlija

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Sanja Pfeifer
 2. prof. dr. sc. Željko Turkalj
 3. prof. dr. sc. Nataša Šarlija
 4. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka
 5. prof. dr. sc. Željko Požega
 6. izv. prof. dr. sc. Mirela Alpeza
 7. izv. prof. dr sc. Anamarija Delić
 8. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Erceg
 9. izv. prof. dr sc. Ivana Fosić
 10. izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš
 11. izv. prof. dr. sc. Julia Perić
 12. izv. prof. dr. sc. Ljerka Sedlan König
 13. doc. dr. sc. Marina Stanić
 14. dr. sc. Tihana Koprivnjak
 15. dr. sc. Petra Mezulić Juric
 16. dr. sc. Ana Živković
 17. Ana Bilandžić, mag. math.
 18. Bruno Mandić, mag. oec.

Katedra ima 19 zaposlenika, od kojih su 13 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA MARKETING (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Mirta Leko Šimić

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Mirna Leko-Šimić
 2. prof. dr. sc. Drago Ružić
 3. prof. dr. sc. Zdravko Tolušić
 4. prof. dr. sc. Davor Dujak
 5. prof. dr. sc. Marija Ham
 6. izv. prof. dr. sc. Antun Biloš
 7. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac
 8. izv. prof. dr sc. Mladen Pancić
 9. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj
 10. doc. dr. sc. Ivan Kelić
 11. doc. dr. sc. Ana Pap
 12. dr. sc. Jelena Franjković

Katedra ima 12 zaposlenika, od kojih su 11 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

Facebook link: http://www.facebook.com/pages/Katedra-za-marketing-EFOS/172308709400

 

KATEDRA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO (link)

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Dražen Koški

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Branimir Marković
 2. prof. dr. sc. Branko Matić
 3. prof. dr. sc. Domagoj Sajter
 4. izv. prof. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić
 5. izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić
 6. izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
 7. izv. prof. dr. sc. Ivo Mijoč
 8. izv. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević
 9. doc. dr. sc. Hrvoje Serdarušić
 10. Dina Bičvić, mag. oec.
 11. Dražen Novaković, mag. oec.
 12. Ana Zrnić, mag.oec.

Katedra ima 12 zaposlenika, od kojih su 9 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

Povežimo se putem Facebooka: http://www.facebook.com/efos.financije.

 

KATEDRA ZA KVANTITATIVNE METODE I INFORMATIKU (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Branimir Dukić
 2. prof. dr. sc. Jasna Horvat
 3. prof. dr. sc. Josip Mesarić
 4. prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac
 5. prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar
 6. izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić
 7. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč
 8. Sanja Dugandžić, mag. oec.
 9. Adela Has, mag. oec.
 10. dr. sc. Dario Šebalj
 11. Marinela Knežević, mag. math.

Katedra ima 11 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA INTERDISCIPLINARNIH KOLEGIJA (link)

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Antun Šundalić

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Antun Šundalić
 2. Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof., v. pred.
 3. Željko Vukić, prof., v. pred.
 4. mr. sc. Sanda Katavić Čaušić, v. pred.
 5. Mia Hocenski, mag. educ. philol. angl. et germ., pred.

Katedra ima 5 zaposlenika, od kojih je 1 izabran u znanstveno-nastavno zvanje.