Izbornik

Katedre

KATEDRA ZA NACIONALNU I MEĐUNARODNU EKONOMIJU (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Đula Borozan

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić
 2. prof. dr. sc. Đula Borozan
 3. prof. dr. sc. Boris Crnković
 4. doc. dr. sc. Dražen Ćućić
 5. izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar
 6. izv. prof. dr. sc. Anita Freimann
 7. izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek
 8. Juraj Rašić, mag. oec.
 9. Sofija Turjak, mag. oec.
 10. Ivana Unukić, mag. oec.

Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA MANAGEMENT, ORGANIZACIJU I PODUZETNIŠTVO (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Nataša Šarlija

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Slavica Singer, professor emeritus
 2. prof. dr. sc. Sanja Pfeifer
 3. prof. dr. sc. Željko Turkalj
 4. prof. dr. sc. Nataša Šarlija
 5. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka
 6. prof. dr. sc. Željko Požega
 7. izv. prof. dr. sc. Mirela Alpeza
 8. izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš
 9. izv. prof. dr. sc. Julia Perić
 10. izv. prof. dr sc. Anamarija Delić
 11. doc. dr. sc. Aleksandar Erceg
 12. izv. prof. dr sc. Ivana Fosić
 13. doc. dr. sc. Marina Stanić
 14. doc. dr. sc. Ljerka Sedlan König
 15. Tihana Koprivnjak, mag. oec.
 16. Petra Mezulić Juric, mag. oec.
 17. Ana Trusić, mag. oec.
 18. Ana Bilandžić, mag. math.
 19. Bruno Mandić, mag. oec.

Katedra ima 17 zaposlenika, od kojih su 13 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA MARKETING (link)

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Drago Ružić

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Mirna Leko-Šimić
 2. prof. dr. sc. Drago Ružić
 3. prof. dr. sc. Zdravko Tolušić
 4. izv. prof. dr. sc. Antun Biloš
 5. izv. prof. dr. sc. Davor Dujak
 6. izv. prof. dr. sc. Marija Ham
 7. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac
 8. prof. dr. sc. Davorin Turkalj
 9. doc. dr. sc. Ivan Kelić
 10. izv. prof. dr sc. Mladen Pancić
 11. Jelena Franjković, mag. oec.
 12. dr.sc. Ana Pap

Katedra ima 12 zaposlenika, od kojih su 10 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

Facebook link: http://www.facebook.com/pages/Katedra-za-marketing-EFOS/172308709400

 

KATEDRA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO (link)

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Dražen Koški

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Branimir Marković
 2. prof. dr. sc. Branko Matić
 3. prof. dr. sc. Branko Novak
 4. izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić
 5. izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
 6. izv. prof. dr. sc. Ivo Mijoč
 7. izv. prof. dr. sc. Domagoj Sajter
 8. izv. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević
 9. doc. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić
 10. doc. dr. sc. Hrvoje Serdarušić
 11. Dina Liović, mag. oec.
 12. Dražen Novaković, mag. oec.
 13. Mario Raič, mag.oec.
 14. Ana Zrnić, univ. spec. oec.

Katedra ima 14 zaposlenika, od kojih su 10 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

Povežimo se putem Facebooka: http://www.facebook.com/efos.financije.

 

KATEDRA ZA KVANTITATIVNE METODE I INFORMATIKU (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Branimir Dukić
 2. prof. dr. sc. Jasna Horvat
 3. prof. dr. sc. Josip Mesarić
 4. prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar
 5. prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac
 6. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč
 7. izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić
 8. Sanja Dugandžić, mag. oec.
 9. Adela Has, mag. oec.
 10. Dario Šebalj, mag. oec.
 11. Marinela Knežević, mag.math.

Katedra ima 11 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA INTERDISCIPLINARNIH KOLEGIJA (link)

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Antun Šundalić

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Antun Šundalić
 2. Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof., v. pred.
 3. Željko Vukić, prof., v. pred.
 4. mr. sc. Sanda Katavić Čaušić, pred.
 5. Mia Hocenski, mag. educ. philol. angl. et germ.

Katedra ima 5 zaposlenika, od kojih je 1 izabran u znanstveno-nastavno zvanje.