Izbornik

Katedre

KATEDRA ZA NACIONALNU I MEĐUNARODNU EKONOMIJU (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Đula Borozan

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić
 2. prof. dr. sc. Đula Borozan
 3. prof. dr. sc. Boris Crnković
 4. izv. prof. dr. sc. Dražen Ćućić
 5. izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar
 6. izv. prof. dr. sc. Anita Freimann
 7. izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek
 8. Juraj Rašić, mag. oec.
 9. mr. sc. Sofija Turjak, mag. oec.
 10. Ivana Unukić, mag. oec.

Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA MANAGEMENT, ORGANIZACIJU I PODUZETNIŠTVO (link)

Predsjednica katedre: izv. prof. dr. sc. Julia Perić

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Sanja Pfeifer
 2. prof. dr. sc. Nataša Šarlija
 3. prof. dr. sc. Jerko Glavaš
 4. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka
 5. prof. dr. sc. Željko Požega
 6. prof. dr. sc. Mirela Alpeza
 7. izv. prof. dr sc. Anamarija Delić
 8. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Erceg
 9. izv. prof. dr sc. Ivana Fosić
 10. izv. prof. dr. sc. Julia Perić
 11. izv. prof. dr. sc. Ljerka Sedlan-König
 12. izv. prof. dr. sc. Marina Stanić
 13. doc. dr. sc. Tihana Koprivnjak Popović
 14. doc. dr. sc. Petra Mezulić Juric
 15. doc. dr. sc. Ana Živković
 16. Bruno Mandić, mag. oec.
 17. Ružica Stanić, mag. oec.

Katedra ima 17 zaposlenika, od kojih su 15 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA MARKETING (link)

Predsjednik katedre: izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Mirna Leko-Šimić
 2. prof. dr. sc. Drago Ružić
 3. prof. dr. sc. Zdravko Tolušić
 4. prof. dr. sc. Davor Dujak
 5. prof. dr. sc. Marija Ham
 6. prof. dr. sc. Helena Štimac
 7. izv. prof. dr. sc. Antun Biloš
 8. izv. prof. dr sc. Mladen Pancić
 9. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj
 10. doc. dr. sc. Ivan Kelić
 11. doc. dr. sc. Ana Pap Vorkapić
 12. doc. dr. sc. Jelena Franjković
 13. Karla Bilandžić Tanasić, mag.oec.
 14. Bruno Budimir, mag. oec.

Katedra ima 14 zaposlenika, od kojih su 12 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

Facebook link: http://www.facebook.com/pages/Katedra-za-marketing-EFOS/172308709400

 

KATEDRA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO (link)

Predsjednik katedre: izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Ivo Mijoč
 2. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov
 3. prof. dr. sc. Domagoj Sajter
 4. izv. prof. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić
 5. izv. prof. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić
 6. izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić
 7. izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
 8. doc. dr. sc. Hrvoje Serdarušić
 9. dr. sc. Dina Bičvić
 10. dr. sc. Dražen Novaković
 11. Marija Ileš, mag. oec.
 12. Ana Zrnić, mag. oec. univ. spec. oec.

Katedra ima 12 zaposlenika, od kojih su 8 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA KVANTITATIVNE METODE I INFORMATIKU (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Josipa Mijoč

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Branimir Dukić
 2. prof. dr. sc. Jasna Horvat
 3. prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar
 4. prof. dr. sc. Josip Mesarić
 5. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč
 6. izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić
 7. doc. dr. sc. Dario Šebalj
 8. Sanja Dugandžić, mag. oec.
 9. dr. sc. Adela Has
 10. Kristina Hodak, mag. oec.

Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA INTERDISCIPLINARNIH KOLEGIJA (link)

Predsjednica katedre: Mirna Hocenski-Dreiseidl, v. pred.

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Antun Šundalić
 2. Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof., v. pred.
 3. mr. sc. Sanda Katavić Čaušić, v. pred.
 4. dr. sc. Mia Cirkveni, prof., pred.

Katedra ima 4 zaposlenika, od kojih su 3 izabrani u nastavno zvanje i 1 je izabran u znanstveno-nastavno zvanje.