Izbornik

Katedre

KATEDRA ZA NACIONALNU I MEĐUNARODNU EKONOMIJU (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Đula Borozan

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić
 2. prof. dr. sc. Đula Borozan
 3. prof. dr. sc. Boris Crnković
 4. izv. prof. dr. sc. Dražen Ćućić
 5. izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar
 6. izv. prof. dr. sc. Anita Freimann
 7. izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek
 8. Juraj Rašić, mag. oec.
 9. mr. sc. Sofija Turjak, mag. oec.
 10. Ivana Unukić, mag. oec.

Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA MANAGEMENT, ORGANIZACIJU I PODUZETNIŠTVO (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Nataša Šarlija

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Jerko Glavaš
 2. prof. dr. sc. Sanja Pfeifer
 3. prof. dr. sc. Nataša Šarlija
 4. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka
 5. prof. dr. sc. Željko Požega
 6. izv. prof. dr. sc. Mirela Alpeza
 7. izv. prof. dr sc. Anamarija Delić
 8. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Erceg
 9. izv. prof. dr sc. Ivana Fosić
 10. izv. prof. dr. sc. Julia Perić
 11. izv. prof. dr. sc. Ljerka Sedlan König
 12. izv. prof. dr. sc. Marina Stanić
 13. dr. sc. Tihana Koprivnjak
 14. dr. sc. Petra Mezulić Juric
 15. dr. sc. Ana Živković
 16. Bruno Mandić, mag. oec.

Katedra ima 16 zaposlenika, od kojih su 12 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA MARKETING (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Mirta Leko Šimić

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Mirna Leko-Šimić
 2. prof. dr. sc. Drago Ružić
 3. prof. dr. sc. Zdravko Tolušić
 4. prof. dr. sc. Davor Dujak
 5. prof. dr. sc. Marija Ham
 6. izv. prof. dr. sc. Antun Biloš
 7. izv. prof. dr sc. Mladen Pancić
 8. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac
 9. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj
 10. doc. dr. sc. Ivan Kelić
 11. doc. dr. sc. Ana Pap
 12. dr. sc. Jelena Franjković
 13. Bruno Budimir, mag. oec.

Katedra ima 13 zaposlenika, od kojih su 11 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

Facebook link: http://www.facebook.com/pages/Katedra-za-marketing-EFOS/172308709400

 

KATEDRA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO (link)

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Domagoj Sajter

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Branimir Marković
 2. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević
 3. prof. dr. sc. Domagoj Sajter
 4. izv. prof. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić
 5. izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić
 6. izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
 7. izv. prof. dr. sc. Ivo Mijoč
 8. doc. dr. sc. Hrvoje Serdarušić
 9. dr. sc. Dina Bičvić
 10. dr. sc. Dražen Novaković
 11. Marija Ileš, mag. oec.
 12. Ana Zrnić, mag.oec.

Katedra ima 12 zaposlenika, od kojih su 8 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA KVANTITATIVNE METODE I INFORMATIKU (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Branimir Dukić
 2. prof. dr. sc. Jasna Horvat
 3. prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar
 4. prof. dr. sc. Josip Mesarić
 5. izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić
 6. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč
 7. dr. sc. Dario Šebalj
 8. Sanja Dugandžić, mag. oec.
 9. Adela Has, mag. oec.

Katedra ima 9 zaposlenika, od kojih su 6 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA INTERDISCIPLINARNIH KOLEGIJA (link)

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Antun Šundalić

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Antun Šundalić
 2. Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof., v. pred.
 3. mr. sc. Sanda Katavić Čaušić, v. pred.
 4. Željko Vukić, prof., v. pred.
 5. Mia Hocenski, mag. educ. philol. angl. et germ., pred.

Katedra ima 5 zaposlenika, od kojih su 4 izabrani u nastavno zvanje i 1 je izabran u znanstveno-nastavno zvanje.