Izbornik

Katedre

KATEDRA ZA NACIONALNU I MEĐUNARODNU EKONOMIJU (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Đula Borozan

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić
 2. prof. dr. sc. Đula Borozan
 3. prof. dr. sc. Boris Crnković
 4. izv. prof. dr. sc. Dražen Ćućić
 5. izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar
 6. izv. prof. dr. sc. Anita Freimann
 7. izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek
 8. Juraj Rašić, mag. oec.
 9. mr. sc. Sofija Turjak, mag. oec.
 10. Ivana Unukić, mag. oec.

Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA MANAGEMENT, ORGANIZACIJU I PODUZETNIŠTVO (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Nataša Šarlija

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Jerko Glavaš
 2. prof. dr. sc. Sanja Pfeifer
 3. prof. dr. sc. Nataša Šarlija
 4. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka
 5. prof. dr. sc. Željko Požega
 6. izv. prof. dr. sc. Mirela Alpeza
 7. izv. prof. dr sc. Anamarija Delić
 8. izv. prof. dr. sc. Aleksandar Erceg
 9. izv. prof. dr sc. Ivana Fosić
 10. izv. prof. dr. sc. Julia Perić
 11. izv. prof. dr. sc. Ljerka Sedlan König
 12. izv. prof. dr. sc. Marina Stanić
 13. doc. dr. sc. Ana Živković
 14. dr. sc. Tihana Koprivnjak Popović
 15. dr. sc. Petra Mezulić Juric
 16. Bruno Mandić, mag. oec.
 17. Ružica Stanić, mag. oec.

Katedra ima 17 zaposlenika, od kojih su 13 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA MARKETING (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Mirta Leko Šimić

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Mirna Leko-Šimić
 2. prof. dr. sc. Drago Ružić
 3. prof. dr. sc. Zdravko Tolušić
 4. prof. dr. sc. Davor Dujak
 5. prof. dr. sc. Marija Ham
 6. izv. prof. dr. sc. Antun Biloš
 7. izv. prof. dr sc. Mladen Pancić
 8. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac
 9. izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj
 10. doc. dr. sc. Jelena Franjković
 11. doc. dr. sc. Ivan Kelić
 12. doc. dr. sc. Ana Pap
 13. Bruno Budimir, mag. oec.

Katedra ima 13 zaposlenika, od kojih su 12 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

Facebook link: http://www.facebook.com/pages/Katedra-za-marketing-EFOS/172308709400

 

KATEDRA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO (link)

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Domagoj Sajter

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Branimir Marković
 2. prof. dr. sc. Ivo Mijoč
 3. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević
 4. prof. dr. sc. Domagoj Sajter
 5. izv. prof. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić
 6. izv. prof. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić
 7. izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić
 8. izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
 9. doc. dr. sc. Hrvoje Serdarušić
 10. dr. sc. Dina Bičvić
 11. dr. sc. Dražen Novaković
 12. Marija Ileš, mag. oec.
 13. Ana Zrnić, mag.oec.

Katedra ima 13 zaposlenika, od kojih su 9 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA KVANTITATIVNE METODE I INFORMATIKU (link)

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Josipa Mijoč

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Branimir Dukić
 2. prof. dr. sc. Jasna Horvat
 3. prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar
 4. prof. dr. sc. Josip Mesarić
 5. prof. dr. sc. Josipa Mijoč
 6. izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić
 7. doc. dr. sc. Dario Šebalj
 8. Kristina Hodak, mag. oec.
 9. Saša Mitrović, mag. oec.
 10. Sanja Dugandžić, mag. oec.
 11. Adela Has, mag. oec.
 12. Marinela Mokriš, mag. math

Katedra ima 12 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA INTERDISCIPLINARNIH KOLEGIJA (link)

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Antun Šundalić

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Antun Šundalić
 2. Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof., v. pred.
 3. mr. sc. Sanda Katavić Čaušić, v. pred.
 4. Željko Vukić, prof., v. pred.
 5. Mia Hocenski, mag. educ. philol. angl. et germ., pred.

Katedra ima 5 zaposlenika, od kojih su 4 izabrani u nastavno zvanje i 1 je izabran u znanstveno-nastavno zvanje.