Izbornik

Katedre

KATEDRA ZA NACIONALNU I MEĐUNARODNU EKONOMIJU

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Đula Borozan

Članovi katedre:

 1. dr. sc. Ivana Barković Bojanić
 2. dr. sc. Đula Borozan
 3. prof. dr. sc. Boris Crnković
 4. dr. sc. Dražen Ćućić
 5. dr. sc. Nataša Drvenkar
 6. dr. sc. Anita Freimann
 7. dr. sc. Ivan Kristek
 8. Juraj Rašić, mag. oec.
 9. Sofija Turjak, mag. oec.
 10. Ivana Unukić, mag. oec.

Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

 

KATEDRA ZA MANAGEMENT, ORGANIZACIJU I PODUZETNIŠTVO

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Nataša Šarlija

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Sanja Pfeifer
 2. prof. dr. sc. Željko Turkalj
 3. prof. dr. sc. Nataša Šarlija
 4. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka
 5. prof. dr. sc. Željko Požega
 6. izv. prof. dr. sc. Mirela Alpeza
 7. izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš
 8. izv. prof. dr. sc. Julia Perić
 9. doc. dr. sc. Anamarija Delić
 10. doc. dr. sc. Aleksandar Erceg
 11. doc. dr. sc. Ivana Fosić
 12. doc. dr. sc. Marina Stanić
 13. dr. sc. Ljerka Sedlan König
 14. Tihana Koprivnjak, mag. oec.
 15. Petra Mezulić Juric, mag. oec.
 16. Ana Trusić, mag. oec.
 17. Ana Bilandžić, mag. math.

Katedra ima 17 zaposlenika, od kojih su 13 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

Web stranica Katedre

 

KATEDRA ZA MARKETING

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Drago Ružić

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Mirna Leko-Šimić
 2. prof. dr. sc. Drago Ružić
 3. prof. dr. sc. Zdravko Tolušić
 4. izv. prof. dr. sc. Antun Biloš
 5. izv. prof. dr. sc. Davor Dujak
 6. izv. prof. dr. sc. Marija Ham
 7. izv. prof. dr. sc. Helena Štimac
 8. prof. dr. sc. Davorin Turkalj
 9. doc. dr. sc. Ivan Kelić
 10. doc. dr. sc. Mladen Pancić
 11. Jelena Franjković, mag. oec.
 12. Ana Pap, mag. oec.

Katedra ima 12 zaposlenika, od kojih su 10 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

Facebook link: http://www.facebook.com/pages/Katedra-za-marketing-EFOS/172308709400

 

KATEDRA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Dražen Koški

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Branimir Marković
 2. prof. dr. sc. Branko Matić
 3. prof. dr. sc. Branko Novak
 4. izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić
 5. izv. prof. dr. sc. Dražen Koški
 6. izv. prof. dr. sc. Ivo Mijoč
 7. izv. prof. dr. sc. Domagoj Sajter
 8. izv. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević
 9. doc. dr. sc. Blaženka Hadrović Zekić
 10. doc. dr. sc. Hrvoje Serdarušić
 11. Dina Liović, mag. oec.
 12. Dražen Novaković, mag. oec.
 13. Ana Zrnić, mag. oec.

Katedra ima 13 zaposlenika, od kojih su 10 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

Povežimo se putem Facebooka: http://www.facebook.com/efos.financije.

 

KATEDRA ZA KVANTITATIVNE METODE I INFORMATIKU

Predsjednica katedre: prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Branimir Dukić
 2. prof. dr. sc. Jasna Horvat
 3. prof. dr. sc. Josip Mesarić
 4. prof. dr. sc. Antoaneta Klobučar
 5. prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac
 6. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč
 7. doc. dr. sc. Martina Briš Alić
 8. Sanja Dugandžić, mag. oec.
 9. Adela Has, mag. oec.
 10. Dario Šebalj, mag. oec.

Katedra ima 10 zaposlenika, od kojih su 7 izabrani u znanstveno-nastavno zvanje.

Web stranica Katedre

 

KATEDRA INTERDISCIPLINARNIH KOLEGIJA

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Antun Šundalić

Članovi katedre:

 1. prof. dr. sc. Antun Šundalić
 2. Mirna Hocenski-Dreiseidl, prof., v. pred.
 3. Željko Vukić, prof., v. pred.
 4. mr. sc. Sanda Katavić Čaušić, pred.
 5. Mia Hocenski, mag. educ. philol. angl. et germ.

Katedra ima 5 zaposlenika, od kojih je 1 izabran u znanstveno-nastavno zvanje.