Izbornik

RAZVOJ I PRIMJENA MODELA PREDIKCIJE RASTA ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA U HRVATSKOJ – PROJEKT BR.3933 FINANCIRA HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST

Lokacija

Faculty of Economics in Osijek

Trg Lj. Gaja 7
31000 Osijek
Croatia

IZRAČUNAJTE POTENCIJAL ZA RAST PODUZEĆA

Ispitajte potencijal za rast svog poduzeća

 U okviru projekta “Razvoj i testiranje modela za procjenu potencijala za rast malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj” voditeljice prof.dr.sc. Nataše Šarlija, koji se izvodi na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u suradnji s istraživačima Odjela za matematiku i kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost razvijeni su modeli za procjenu potencijala za rast hrvatskih poduzeća. Rezultat modela pokazuje svakom poduzeću kolika je mogućnost da u idućem trogodišnjem razdoblju ostvari značajan rast prihoda od prodaje, ukupnih prihoda, zaposlenih ili imovine.

Dovoljno je unijeti odabrane financijske podatke iz bilance i računa dobiti i gubitka te djelatnost poduzeća.

 Izračunajte potencijal za rast