Izbornik

Prof.dr.sc. Davor Dujak

Kontakt info

  • Kabinet: 201, 2. kat
  • Telefon: 00385 31 224 450
  • Email: davor.dujak@efos.hr

Termini konzultacija

  • Ponedjeljak: 09:00 – 09:45
  • Četvrtak: 16:00 – 16:45 (samo prema prethodnom dogovoru putem e-maila)

Popis radova

Status zaposlenika

  • Djelatnik u radnom odnosu

Znanstveno-nastavno zvanje

  • Redoviti profesor

Životopis

Osobne informacije

Prezime i ime: Prof.dr.sc. Davor Dujak

Adresa: Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek

Telefon:

Mobitel:

Email: davor.dujak@efos.hr

IM:

Spol: Muško | Datum rođenja: 29.08.1981. | Državljanstvo: Hrvatsko

Radno mjesto - zvanje

Redoviti profesor

Radno iskustvo

| listopad 2020. - ožujak 2021.

Specijalist za logistički razvoj, Łukasiewicz Research Network - Institute of Logistics and Warehousing, Poznan, Poljska

| 2020. -

Redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Katedra za marketing

| 2016. - 2020.

Izvanredni profesor na Katedri za marketing

| 2013.

Docent na Katedri za marketing.

| 2012.

Suradnik u suradničkom zvanju višeg asistenta iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana marketing, na Katedri za marketing.

| 2006. - 2012.

Suradnik u suradničkom zvanju asistenta iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana marketing, na Katedri za marketing.
Obrazovanje, Osposobljavanje, Usavršavanje

| rujan 2018.

2nd EUROMA DANUBE Journal Publishing Workshop “Getting it Published in OM/SCM”

| Veljača 2018

Academic Teaching Excellence – English as a Medium of Instruction, British Council

| rujan - listopad 2015.

Primijenjena statistika Odjel za matematiku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

| 2008. - 2012.

Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Naslov doktorske disertacije: Uloga maloprodaje u upravljanju opskrbnim lancem Mentor: prof. dr. sc. Zdenko Segetlija Datum obrane: 15.3.2012. Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Marcel Meler, prof. dr. sc. Zdenko Segetlija i prof. dr. sc. Nikola Knego

| 26.-27.rujan 2010.

International doctoral seminar „2010“ Doctoral Symposium“, San Diego, SAD Council of Supply Chain Managers Professionals Annual Global Conference 2010

| 2004. - 2008.

Poslijediplomski znanstveni studij „Marketing” na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Naslov završnog rada: Proces upravljanja kategorijama proizvoda (category management) u maloprodaji na primjeru „Konzuma“ d.d. Mentor: prof. dr. sc. Zdenko Segetlija Datum obrane: 30.04.2008. Povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Drago Ružić, prof. dr. sc. Zdenko Segetlija i prof. dr. sc. Marcel Meler

| 1999. - 2004.

Ekonomski fakultet u Osijeku, smjer: Marketing-management, Naslov diplomskog rada: Just in time sustavi Mentor: prof. dr. sc. Zdenko Segetlija

| 1995. - 1999.

I. gimnazija u Osijeku (Opća)
Osobne vještine

Materinski jezik: Hrvatski

Ostali jezici: Engleski jezik

Razumjevanje: Slušanje: C2 | Čitanje: C2

Govor: Govorna interakcija: C2 | Govorna produkcija: C2

Pisanje: C2

Ostali jezici: Njemački jezik

Razumjevanje: Slušanje: B2 | Čitanje: B2

Govor: Govorna interakcija: B1 | Govorna produkcija: B1

Pisanje: B2

Organizacijske / rukovoditeljske vještine:
▪Vođenje procedure uspješnog dobivanja akreditacije European Logistics Association za Senior Logistician (EQF razina 6= za sveučilišni diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Logistički menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku ▪Vođenje i motiviranje razvijeno kroz rad na znanstvenim i stručnim projektima (rad na 5 domaćih ii 3 međunarodna) ▪Organiziranje znanstvenih i stručnih konferencija (prvenstveno 10 međunarodnih znanstvenih konferencija Business Logistics in Modern Management, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku) ▪Implementacija rezultata stručnih i znanstvenih istraživanja kroz konzulting

Računalne vještine:
▪Rad u word press softveru na izradi i održavanju web stranica (web stranice konferencije BLMM, osobne web stranice pri EFOS-u, i sl.) ▪Iskusni korisnik Microsoft Office paket ▪Samostalni korisnik SPSS-a i Statistica softvera

Ostale vještine:
Prezentacijske i komunikacijske vještine, kreativnost, vještine rada u timu, vođenje i motiviranje ljudi, spremnost na cjeloživotno učenje i usavršavanje.

Vozačka dozvola: B

Dodatne informacije:

ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA:
▪udruženje EURO Working Group on Retail Operations
▪Upravni odbor udruge Alumni EFOS – 2015-2017
▪Hrvatska udruga za upravljanje lancem opskrbe,
▪Hrvatska udruga za marketing (CROMAR),
▪European Retail Academy (ERA),
▪Junior Faculty Development Program (JFDP),
▪Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP),
▪Marketing Educators Associations (MEA),
▪United States Alumni Community of Croatia.
SUDJELOVANJE NA PROJEKTIMA:
▪ Voditelj ERASMUS+ projekta: Virtual Visiting Professors Financiranje: ERASMUS+, Czech Republic National Agency Trajanje 24 mjeseca (1.3.2021. – 28.2.2023.) Broj projekta
▪Voditelj na projektu: ERASMUS + projekt: MLL Modern logistics learning: Certified module on master study level Suvremeno logističko obrazovanje: Certificirani modul na diplomskom studiju Croatian site: http://www.efos.unios.hr/mll/ International site: http://logisticsmodule.eu/
▪Istraživač na projektu: ‘Analysis of the impact of operational activities on the distribution processes efficien-cy’; Voditelj projekta: Prof. Adam Kolinski; Financiranje: Poznan School of Logistics (Poland) – KCiSI 1/17; Trajanje: 02.10.2017-27.09.2019
▪ Istraživač na znanstvenom projektu: „Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike“ (MERIDA); Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Marijana Zekić Sušac; Br. Projekta: IP-2016-06-8350; Financiranje: Hrvatska Zaklada za znanost; Trajanje projekta: 4 godine (2017.- 2020.)
▪Istraživač na projektu: „Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija - ECONQUAL“; Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Alen Host; Financiranje: European Union; Trajanje projekta: 2015. – 2016.
▪Istraživač na znanstvenom projektu: „Online kupovno ponašanje hrvatskih potrošača generacije Y“ (On-line buying behaviour of Croatian consumers of Y generation); Voditelj projekta: doc. dr. sc. Katija Vojvodić; Finaciranje: Sveučilište u Dubrovniku; Trajanje projekta: Svibanj 2015 - Svibanj 2016.
▪Istraživač na znanstvenom projektu:“Edukacija osoba treće zivotne dobi o zastiti i pravima potrosaca”; Voditelj projekta: doc. dr. sc. Katija Vojvodić; Finaciranje: Sveučilište u Dubrovniku; Trajanje projekta: Svibanj 2015 - Svibanj 2016.
▪Istraživač na znanstvenom projektu: „Maloprodaja u vrijednosnom lancu hrane“; Voditelj projekta: prof.dr.sc. Zdenko Segetlija; Financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
▪Istraživač na IPA (Instrument for Preaccession Assistance) projektu: Joint reasearch and development of energy efficiency measures in cities of crossborder regions", Hungary-Croatia IPA Cross-borderCo-operationProgramme 2007-2013 (acronym: CHEE)
▪Istraživač na projektu “Korporativno upravljanje u hrvatskim državnim poduzećima», Financiranje: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Boris Crnković; Trajanje: 2013-2014.
▪Suradnik na projektu: Establishing a European Network for anticipating skill needs in the commerce sector" financiranom od strane Europske Unije
OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI:
▪52 objavljena znanstvena rada, 1 znanstvena knjiga, urednik jedne znanstvene monografije, urednik 4 zbornika radova, gostujući urednik dva posebna izdanja časopisa, 5 stručnih radova, i jedno konferrencijsko priopćenje (extended abstract)
▪Knjiga: Segetlija, Z., Dujak, D.: Upravljanje kategorijama proizvoda (category management), Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2013.
▪Poglavlje u knjizi: Dujak, D., Segetlija, Z., Mesarić, J. (2016). Efficient Demand Management in Retailing through Category Management , in Golinska- Dawson, Paulina; Kolinski, Adam (Eds). (2016). Efficiency in Sustainable Supply Chain, Ecoproduction series, Springer International Publishing AG, ISBN: 978-3319464503;
ČLANSTVO U UREDNIŠTVU I PROGRAMSKIM ODBORIMA
▪Uredništvo časopisa Ekonomski vjesnik /Econviews: Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues (http://www.efos.unios.hr/ekonomski-vjesnik/urednistvo/ )
▪Uredništvo časopisa Journal of Logistics and Sustainable Transport (http://www.degruyter.com/view/j/jlst)
▪Uredništvo časopisa Ekonomske ideje i praksa (http://www.ekof.bg.ac.rs/publications/journals/economic-ideas-and-practice/editorial-board/?lang=en )
▪Uredništvo međunarodne znanstvene konferencije Business Logistics in Modern Management (http://blmm-conference.com/ )
▪Glavni Urednik The Scientific Publishing Hub – SPH, 2021.
▪član Scientific Committee international scientific-technical conference Manufacturing 2017, Poznan University of Technology, Poljska
▪Član Scientific Board of 8th International Scientific Conference WSL Forum 2019, Poznan, Poland (http://wsl.com.pl/scientific-board-and-the-organizing-committee )
▪član of Scientific Committee of international scientific-technical conference Manufacturing 2019, Poznan University of Technology, Poznan, Poland, 19-22.05.2019. ( http://manufacturing.put.poznan.pl/en/ )
▪član Scientific Committee of 2nd International Conference SINCERE “Smart Ideas and a New Concept of Economic Regeneration in Europe” Dubrovnik, Croatia 25th - 27th October 2018 "Socio-Economic Effects of Digital Transformation"
▪član Scientific Committee international scientific-technical conference Manufacturing 2017, Poznan Univer-sity of Technology, Poljska
POZVANA PREDAVANJA I STIPENDIJE:
▪2020. – ERASMUS – predavanja na Poznan School of Logistics, Poznan, Poljska
▪2019. – ERASMUS – predavanja na Niccolo Cusano University, Rim, Italija
▪2018 – ERASMUS – pozvano predavanje na Krakow University of Economics, Poland
▪2017 – ERASMUS – pozvano predavanje na Chatolic Universit Eichstat-Ingolstadt, Germany
▪2016 – ERASMUS – pozvano predavanje na Krakow University of Economics, Poland
▪2015 – ERASMUS - pozvano predavanje na Poznan School of Logistics, Poznan, Poland
▪2014 ERASMUS – pozvano predavanje na Faculty of maritime studies and transport, University of Ljubljana, Slovenia
▪2014 - University of Szeged, Faculty of Economics and Business Administration, Szeged, Hungary – International week 2014; predavanje kolegija Retail Supply Chain Management
▪2008/2009 - Junior Faculty Development Program for scientific and profesional specialization University of Minnesota (Minneapolis, United States of America), Carlson School of Management, Marketing and Logistics Department, financirano od State Department of USA

Prilozi: