Izbornik

PROF.DR.SC. MARKOVIĆ BRANIMIR

Kontakt info

 • Kabinet: I. kat, novi dio zgrade
 • Telefon: +385 31 224 400
 • Email: branimir.markovic@efos.hr

Termini konzultacija

 • Utorak 10:00 - 11:00
 • Četvrtak 14:00 - 14:50

Popis radova

Status zaposlenika

 • Djelatnik u radnom odnosu

Znanstveno-nastavno zvanje

 • Redoviti profesor

Završni i diplomski radovi

U akademskoj godini 2017./2018., uz kvotu od 20 radova po predmetu (za nastavnike), omogućena je izrada:

 • završnih radova iz kolegija:
  • Hrvatski porezni sustav
  • Javne financije ( popis tema )
 • diplomskih radova iz kolegija:
  • Komparativni porezni sustavi ( popis tema )
  • Upravljanje javnim dugom (popis tema)

Obrazac za prijavu završnog/diplomskog rada  potrebno je predati u referadu do 15.06.2018. godine.

Izjava o akademskoj čestitosti

Prednost pri pisanju završnog/diplomskog rada imaju studenti koji imaju ocjenu izvrstan ili vrlo dobar iz kolegija iz kojeg žele pisati završni/diplomski rad i  studenti koji imaju bolji ukupni prosjek ocjena na preddiplomskom ili diplomskom studiju (ovisno o vrsti rada koji se piše).

Zainteresirani za izradu završnog/diplomskog rada iz navedenih kolegija to mogu napraviti uz slijedeće proceduralne obveze:

 • Prijava za pisanje završnog/diplomskog rada obavlja se osobno u terminu konzultacija (ili u terminu prema dogovoru putem e-maila)
 • prijavu za pisanje završnog/diplomskog rada moguće je podnijeti od 20. siječnja 2018. godine
 • prilikom prijave nije nužno prijaviti temu rada, ali je potrebno obaviti motivacijski razgovor, kao i definirati potencijalne teme
 • poslije toga je nužno obaviti prijavu teme i dispozicije rada što je potrebno učiniti popunjavanjem obrasca koji je dostupan ovdje
 • popunjeni obrazac je potrebno spremiti pod imenom ¨dispozicija_prezime_ime.docx¨ (upisati ime i prezime studenta koji se prijavljuje) te isti dostaviti mailom na adresu domagoj.karacic@efos.hr/branimir.markovic@efos.hr ili doći u terminu konzultacija i predati istu
 • u najkraćem roku dispozicija će biti odobrena ili će ju biti potrebno doraditi tijekom konzultacija
 • nakon odobrene teme i dispozicije pristupa se izradi završnog/diplomskog rada uz obvezno korištenje tehničkih uputa koje su dostupne ovdje
 • konzultacije koje su objavljene na stranicama predstavljaju termine koji služe za sugestije i prijedloge ukoliko tijekom izrade i procesa pisanja završnog/diplomskog rada postoji potreba za istima, a kada rad bude u završnoj fazi isti je potrebno dostaviti na pregled e-mailom na adresu domagoj.karacic@efos.hr/branimir.markovic@efos.hr

VAŽNE TERMINSKE UPUTE

a.) PRIJAVA I OBRANA završnih RADOVA

Studenti su obvezni prijaviti pisanje završnog rada najkasnije do 15.06.2018. godine predmetnom nastavniku, kod kojeg žele pisati završni rad dok obrane završnih radova mogu biti održane najkasnije do 20.09.2018. godine što se odnosi na one studente koji žele daljnje studirati u vidu upisivanja diplomskog studija.

b.) PRIJAVA I OBRANA diplomskih RADOVA

Studenti su obvezni prijaviti pisanje diplomskog rada najkasnije do 15.06.2018. godine predmetnom nastavniku, kod kojeg žele pisati završni rad dok obrane diplomskih radova mogu biti održane do 29.09.2018. godine (kraj akademske godine 2017./2018.). Isto tako, obrane diplomskih radova mogu biti održane i poslije, u tom slučaju je najbolje provjeriti status studenta u referadi (jedan ispit, više ispita i sve vezano uz formalnosti koje slijede novim upisom u akademsku godinu 2017/2018.).