Izbornik

Glagoljički murali

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku,
Trg Ljudevita Gaja 7,
31000 Osijek, Hrvatska

Studentska referada

 

 

 

 

 

 

 

Video zapisi izrade murala u studentskoj referadi:

Video 1

Video 2

Video 3