naslovna | kontakt | english

nastava

02.05. - dopune rasporeda sati za ljetni
semestar ak. godine 2012/13.

nastavni kalendar za
akademsku godinu.

referada

provjera uvjeta za završni i diplomski rad
obavijest o zdravstvenom osiguranju

detaljnije informacije

knjižnica

Ljetno radno vrijeme knjižnice:
ponedjeljak - petak: 8-15 sati

prosinac 2012. - objavljen novi broj
Ekonomskog vjesnika

naslovna doc.dr.sc. Ivo Mijoč Nastava - Financijsko računovodstvo

Nastava - Financijsko računovodstvo

  

  • Općenite informacije

» Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Ivo Mijoč
» Izvođač nastave: doc.dr.sc. Ivo Mijoč
» Konzultacije: ponedjeljak 09.00.-11.00.h (kabinet 55)
» Literatura:  Crnković, Martinović, Mijoč, Financijsko računovodstvo, EFOS, 2008.
                      Mijoč, Zbirka zadataka iz financijskog računovodstva, EFOS, 2011.
                      Bilješke s predavanja/vježbi
                     ostalo prema Izvedbenom planu kolegija
»Vrijeme održavanja nastave: utorak          15.45.-18.15. dv.1.
                                                srijeda          16.35.-19.55. dv.3.  (prvi dio preddiplomski studij; drugio dio stručni i diplomski studij)
                                                četvrtak        14.55.-16.30. dv.1. 
» Uvjet za izlazak na kolokvije: prisustvo na nastavi (izvan. studenti ukoliko žele polagati ispit putem kolokvija moraju dolaziti na P/V)
» 1. kolokvij: 21.12.2012. prema rasporedu objavljenim na web stranici
» 2. kolokvij: 24.01.2013. prema rasporedu objavljenim na web stranici 15.00. sati dv.1. SVI
» Usmeni ispit 26.01.2013. prema rasporedu objavljenim na web stranici 
» Način pologanja ispita: pismeno (usmeno)
» Način ocjenjivanja kolegija:  60-69%  dovoljan (2) 70-79%  dobar (3) 80-89%   vrlo dobar (4) 90-100%  izvrstan (5) 
                                                (razrađeno u Dokumentariju kolegija - predavanja, vježbe, rješavanje praktičnih zadataka, individualni rad)

» Obveza studenta: Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, prisustvo, polaganje kolokvija ili ispita 


          Hodogram odvijanja nastave

27.11. Uvodno predavanje (svi)
28.11. Uvod u financijsko računovodstvo/ponavljanje gradiva/početna bilanca (svi)
29.11. Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina (imovina priprema i upotreba, URA, IRA, obračunske situacije, saldiranje PDV, kratkoročni vrijednosni papiri (čekovi, mjenice), tečajne razlike) 
04.12. Financijska imovina (vrijednosni papiri, revalorizacijske pričuve, prihodi/rashodi)
05.12. Vježbe (zbirka zadataka)
06.12. Financijski najam, kratkoročni financijski krediti, robni zajam (financijske tablice V.) 
11.12. Blagajničko poslovanje (glavna blagajna, pomoćna blagajna, putni nalog, akreditiv, kupnja deviza, žiroračun)
12.12. Vježbe (zbirka zadataka)
13.12. Blagajničko poslovanje (glavna blagajna, pomoćna blagajna, putni nalog, akreditiv, kupnja deviza, žiroračun)
18.12. Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja
19.12. Vježbe (zbirka zadataka)
20.12. 1. kolokvij (prema naknadno objavljenom rasporedu)
             12.30. - 14.30.h A - Kostelnik     dv.2.
             14.45.- 16.45.h  Kovač - Ž           dv.1.
08.01. Zalihe sirovina i materijala, rezervnih i pričuvnih dijelova (PPC i FIFO metoda)
09.01. Vježbe (zbirka zadataka)
10.01. Troškovi poslovanja (razred 4, obračunska plaćanja (kompenzacija,cesija), pogonski obračunski list (POL), amortizacija, revalorizacija
15.01. Obračun proizvodnje, proizvodnje u tijeku, trgovačka roba
16.01. Utvrđivanje rashoda i prihoda te financijskog rezultata, raspodjela zadržane dobiti
17.01. Sastavljanje financijskih izvješća
22.01. Potpisivanje indeksa
23.01. 2. kolokvij (prema naknadno objavljenom rasporedu)
26.01. Usmeni ispit (prema naknadno objavljenom rsporedu)

 

            Nastavni materijali

           Predavanje 1 - Organizacija računovodstva (1-35)
           Predavanje 2 - Informacijski sustav poslovnog podsustava (1-7)
           Predavanje 3 - Računovodstveni informacijski sustav (RIS) (1-15)
           Predavanje 4 - Osnovni pojmovi, sadržaj i funkcija financijskog računovodstva (1-23)
           Predavanje 5 - Organizacija financijskog računovodstva (1-56)
           Predavanje 6 - Organizacija pojedinačnih analitičkih knjigovodstava (1-47)
 

PRIMJERI TESTA
01.07.2008. Financijsko računovodstvo - pismeni ispit
04.09.2008. Financijsko računovodstvo - pismeni ispit
23.09.2008.

Financijsko računovodstvo - primjer pismenog ispita

03.11.2008. Financijsko računovodstvo - Primjer 1. kolokvija
24.11.2008. Financijsko računovodstvo - Primjer 2. kolokvija

06.02.2009.

Financijsko računovodstvo - pismeni ispit

 

             » Dokumentarij Financijsko računovodstvo 2012.  (04.02.2013.)
             » Dokumentarij Financijsko računovodstvo 2011.  (31.01.2012.) 
             » Dokumentarij Financijsko računovodstvo Kulturologija 2011.  (24.01.2012.)


 

  • Formulari za vježbe/ispit

             icon formulari - download 
                   obrazac HUB 1
                   obrazac putni nalog
                   obračun korištenja osobnog vozila u službene svrhe
                   Knjiga URA
                   Knjiga IRA
                   Obrazac DOH 2012.  Zadaci DOH [ Natrag ]

akreditacijeAkreditacije alumniAlumni bolognaBologna katedra za marketingKatedra za marketing smjer informatikaSmjer informatika moodleŠto je Moodle? seminar za turističke vodičeSeminar za turističke vodiče stručno usavršavanjeUpravljanje projektnim ciklusom GAU - Global Autopoietic UniversityGau - Global Autopoietic University carnet edupointCarnet Edupoint NZPUSSNZPUSS uniosUNIOS duhosUdruga DUHOS