Izbornik

Training programs in the field of public procurement

Općenite informacije

Ekonomski fakultet u Osijeku započinje u studenom 2021. godine s programom stručnog usavršavanja „Javna nabava“ za 7. generaciju polaznika.

Ekonomski fakultet u Osijeku (evidencijski broj iz Registra nositelja programa 87.) uz ovlaštenje Ministarstva gospodarstva Klasa: UP/I-406-01/21-01/02; Ur.Broj: 517-08-04-02-03-21-2, Datum odobrenja: 05.05.2021, Vrijedi do: 04.05.2024, pokrenuo je sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012) provedbu Programa izobrazbe u sustavu javne nabave u trajanju od 50 sati interaktivne nastave – predavanja i vježbe.

Voditelj programa: izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić

Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku

Vrijeme održavanja: Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 50 sati. Predavanja će se održavati svaki tjedan četvrtkom i petkom poslijepodne i subotom.

Predavači

Marinko Bašurić, dipl.iur.
Davor Slivka, dipl.iur.
Zlatko Hosu, dipl.iur.
Katarina Depope Radman, dipl.iur.

Predmeti programa

 1. Sustav javne nabave
 2. Sprečavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
 3. Održiva javna nabava
 4. Planiranje u sustavu javne nabave
 5. Postupci i načini javne nabave
 6. Dokumentacija za nadmetanje
 7. Ponuda
 8. Pravna zaštita
 9. Objave o javnoj nabavi
 10. Uvod u koncesije i javno privatno partnerstvo
 11. Vježbe provedbe postupka javne nabave

Izdavanje potvrde

Polaznicima se izdaje potvrda o pohađanju Programa izobrazbe u području javne nabave kao preduvjet pristupa ispitu.

Cijena programa

Cijena programa je 3.500,00 kuna – jednokratno. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i konzultacije pri izradi projektnih prijedloga.

Podaci za uplatu:
Žiro račun Ekonomskog fakulteta u Osijeku IBAN: HR94 2402 0061 1010 7094 4 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.),
poziv na broj: „OIB polaznika”.

Informacije i kontakt

Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj web stranici http://www.efos.unios.hr ili se možete obratiti kontakt osobi Centra za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: valentina.helajz@efos.hr, domagoj.karacic@efos.hr
tel: +385 31 22 44 27

Prijava

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje molimo Vas da nam elektronskim putem (e-mail) ili telefaxom (031/ 211-604) dostavite ispunjeni obrazac prijave.

Adresa za slanje prijava:

Ekonomski fakultet u Osijeku
Prijava na Natječaj za Program izobrazbe u sustavu javne nabave
31 000 Osijek,
Trg Ljudevita Gaja 7