Izbornik

Stručno usavršavanje Upravljanje projektnim ciklusom

Općenite informacije

Ekonomski fakultet u Osijeku započinje 2019. godine s programom stručnog usavršavanja “Upravljenje projektnim ciklusom” za 8. generaciju polaznika.

Voditelj programa: izv. prof. dr. sc. Dražen Ćućić
Koordinatorica programa: Katica Križanović, univ. spec. oec.

Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku

Vrijeme održavanja: Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada tijekom dva modula u ukupnom trajanju od 130 sati. Predavanja će se održavati svaki drugi tjedan petkom poslijepodne i subotom.

Brošura programa

Natječaj

Profesori

Prof. dr. sc. Željko Turkalj
Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković
Prof. dr. sc. Ivan Ferenčak
Prof. dr. sc. Dražen Barković
Prof. dr. sc. Vladimir Cini
Prof. dr. sc. Branimir Marković
Prof. dr. sc. Mane Medić
Prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić
Prof. dr. sc. Željko Požega
Doc. dr. sc. Ljerka Sedlan König
Izv. prof. dr. sc. Dražen Ćućić

Predavači

Gordana Stojanović, univ.spec.europ. studija
Miroslav Varga, univ.spec.europ. studija
Damir Lajoš, dipl.oec.
Ivo Koški, univ.spec.oec.
Tomislav Panenić, univ.spec.oec.
Katica Križanović, univ.spec.oec.

Predmeti I. modula

Obvezni predmeti

 1. Upravljanje projektnim ciklusom
 2. Mapiranje – (STAKE HOLDER ANALIZA, SWOT, PEST, programsko stablo)
 3. Logička matrica (njena svrha i izrada)
 4. Oblikovanje i izrada prijedloga projekta
 5. Upravljanje proračunom projekta

Izborni predmeti:

 1. Cost & Benefit analiza – osnove
 2. Ruralni razvoj / Regionalni razvoj
 3. Međusektorska suradnja / Partnerstva

Napomena: polaznik bira najmanje dva izborna predmeta prvog modula

Predmeti II. modula

Obvezni predmeti:

 1. Upravljanje projektom i vremenski dijagram
 2. Upravljanje ljudskim resursima
 3. Monitoring i evaluacija
 4. Programsko i financijsko izvještavanje
 5. Prikupljanje sredstava

Izborni predmeti:

 1. Odnosi s javnošću (PR) / Javno zagovaranje (SPIN i PR)
 2. Društveni marketing
 3. Financijski menadžment projekta
 4. Bilanciranje osobnog i društvenog kapitala

Napomena: polaznik bira najmanje dva izborna predmeta drugog modula

Završni rad

Samostalni stručni rad na projektu. Izradom samostalnog rada polaznik stječe pravo na Uvjerenje o završenom stručnom usavršavanju za PCM – Upravljanje projektnim ciklusom i ostvaruje 60 ECTS bodova.

Cijena programa

Cijena programa je 18.750,00 kuna (15.000,00 kuna + PDV 3,750,00 kuna) – mogućnost plaćanja u dvije rate – prva rata kod upisa, druga po početku drugog modula. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i konzultacije pri izradi projektnih prijedloga.

Podaci za uplatu:
IBAN Ekonomskog fakulteta u Osijeku HR94 2402 0061 1010 7094 4 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.), poziv na broj: “OIB polaznika”.

Kontakt

Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj web stranici http://www.efos.unios.hr ili se možete obratiti kontakt osobi:
Katica Križanović, univ.spec. oec.
tel. + 385 (0) 31 22 44 90
fax: + 385 (0) 31 211 604
mob: + 385 (0) 91 224 40 73
e-mail: drazen.cucic@efos.hr, katica.krizanovic@efos.hr

Prijava

Prijavnica

 

Adresa za slanje prijava:
Ekonomski fakultet u Osijeku
Program stručnog usavršavanja – Upravljanje projektnim ciklusom
Voditelj programa stručnog usavršavanja: izv. prof. dr. sc. Dražen Ćućić
Gajev trg 7
HR – 31 000 Osijek