Izbornik

Seminar for tourist guides and branch members

Obavijesti

 • Ispit za turističke vodiče i voditelje turističkih poslovnica:
  Obavijest polaznicima: Ispiti za polaznike seminara za turističke vodiče i voditelje poslovnica održati će se 14.06.2013. u 17h. (pismeni dio – dvorana 2, Ekonomski fakultet) i 15.06.2013. u 9h (polazak ispred fakulteta). Podsjećamo kolege da ukoliko nisu izvrše svoje obveze oko dostave dokumentacije i plaćanja seminara.
 • Obavijest polaznicima: Seminar za turističke vodiče i voditelje poslovnica započinje 15.03.2013. s uvodnim predavanjem u 17h. Raspored predavanja pratite ovdje.
 • Uvodno predavanje za polaznike iz Varaždina održati će se naknadno u Varaždinu (termin će biti naknadno objavljen).

Osnovni podaci o seminaru

Ekonomski fakultet u Osijeku temeljem odluke Ministarstva turizma organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i voditelje poslovnica. Seminar se organizira po ukazanoj potrebi kada se skupi dovoljno prijavljenih kandidata. (termini predavanja: petkom 17.00 – 20.00h i subotom 09.00 – 12.00h). Trajanje seminara je 2,5 mjeseci i položeni seminar upisuje se u radnu knjižicu.

Voditelj seminaraprof.dr.sc. Drago Ružić
Tajnica povjerenstva: Nada Petričević, dipl.iur.
Kontakt osoba: Ivan Kelić, univ.spec.oec. (+385 91 22 44 052, ikelic@efos.hr)

Uvjeti za pohađanje seminara

Za obavljanje ovih djelatnosti kandidati moraju provjeriti da li ispunjavaju uvjete utvrđene zakonom, a za prijavu i polaganje stručnih ispita moraju ispunjavati sljedeće uvjete

 1. da imaju najmanje srednju stručnu spremu,
 2. da aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik (nije nužno),
 3. da prijave i uplate troškove seminara i ispita.

Kandidati koji se zanimaju za pohađanje tečaja mogu ostaviti svoje podatke u elektroničkom obrascu (te ćemo ih kontaktirati prije početka tečaja) ili na posebno tiskanim prijavama koje se mogu dobiti na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, domovnicu, potvrdu o uplati i presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj (original se donosi na uvid).

Prijave se primaju: osobno, putem pošte, faxom, e-mailom.

Predavači

Ispitnu komisiju na ovim seminarima imenuje resorno ministarstvo, a predavači su stručnjaci s Ekonomskog fakulteta, Pedagoškog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Uprave za zaštitu kulture i kulturne baštine, Ministarstva prosvjete, te Ministarstva turizma. Prije početka tečaja polaznici dobivaju raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta.

Cijena

Cijena seminara za turističke vodiče: 4.500,00 kn.
Cijena seminara za voditelje poslovnica: 5.500,00 kn

Ako se pohađaju oba tečaja polaznici ostvaruju popust pa cijena za oba seminara iznosi: 7.500,00 kn
Cijena tečaja za vodiče drugih županija: 2.250,00 kn
Uplaćuje se na žiro-račun Fakulteta: IBAN: HR94 2402 0061 1010 7094 4, model 2 s pozivom na broj 5007
Moguće je plaćanje u 2 rate.

U cijenu su uključeni:

 • predavanja,
 • skripte,
 • termin za izlazak na ispit.

Županije uključene koje mogu polagati turistički vodiči:

 1. Istočna Hrvatska: Osječko – baranjska, Vukovarsko – srijemska, Požeško – slavonska i Brodsko – posavska,
 2. Sjeverna Hrvatska: Varaždinska, Međimurska, Krapinsko – zagorska.

Za sve predmete organizirano je pohađanje nastave, odnosno praktični dio na terenu. Pripremljene su i posebne skripte za lakše savladavanje gradiva, koje se uručuju polazniku na početku seminara. Nakon završenih predavanja polaže se komisijski ispit. Ocjena uspjeha o ispitu je “položio” ili “nije položio”.