Izbornik

Public Procurement training

Općenite informacije

Ekonomski fakultet u Osijeku započinje u studenom 2021. godine s programom stručnog usavršavanja „Javna nabava“ za 7. generaciju polaznika.

Voditelj programa: izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić

Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku

Vrijeme održavanja: Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 50 sati. Predavanja će se održavati svaki tjedan četvrtkom i petkom poslijepodne i subotom.

 

Predavači

Marinko Bašurić, dipl.iur.
Davor Slivka, mag.ing.agr., iur.
Zlatko Hosu, dipl.iur.
Katarina Depope Radman, dipl.iur.

Profesori

Prof. dr. sc Željko Turkalj
Prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković
Prof. dr. sc. Dražen Barković
Prof. dr. sc. Srećko Jelinić
Prof. dr. sc. Jasna Horvat
Prof. dr. sc. Željko Požega

Predmeti programa

1. Sustav javne nabave
2. Sprečavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
3. Održiva javna nabava
4. Planiranje u sustavu javne nabave
5. Postupci i načini javne nabave
6. Dokumentacija za nadmetanje
7. Ponuda
8. Pravna zaštita
9. Objave o javnoj nabavi
10. Uvod u koncesije i javno privatno partnerstvo
11. Vježbe provedbe postupka javne nabave

Završni rad

Uspješno završenom pismenom provjerom znanja polaznik stječe pravo na Uvjerenje o završenom stručnom usavršavanju „Javna nabava“ i ostvaruje 10 ECTS bodova.

Cijena programa

Cijena programa je 3.500,00 kuna – jednokratno. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i konzultacije pri izradi projektnih prijedloga.

Podaci za uplatu:
IBAN Ekonomskog fakulteta u Osijeku HR94 2402 0061 1010 7094 4 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.), poziv na broj: “OIB polaznika”.

Informacije i kontakt

Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj web stranici http://www.efos.unios.hr ili se možete obratiti kontakt osobi Centra za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: valentina.helajz@efos.hr, domagoj.karacic@efos.hr
tel: +385 31 22 44 27

Prijava

Prijavnica

 

Adresa za slanje prijava:
Ekonomski fakultet u Osijeku
Prijava na Natječaj za Program stručnog usavršavanja – JAVNA NABAVA
31 000 Osijek,
Trg Ljudevita Gaja 7