Izbornik

Program for members of supervisor boards

Općenite informacije

Ekonomski fakultet u Osijeku u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca i Ekonomskim fakultetom u Rijeci, započinje I. ciklus programa “Korporativno upravljanje za članove Nadzornih odbora i Upravnih vijeća”!

Voditelj programa: prof. dr.sc. Željko Turkalj
Koordinator: prof. dr. sc. Branimir Marković
Tajnica programa: Mr.sc. Slobodanka Stjepanović

Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku.

Vrijeme održavanja: od 08. do 31. svibnja 2008. godine, prema ovom rasporedu:

  • svaki četvrtak i petak od 16,30 do 21,00 h
  • subota od 8,30 do 13,00 h

Program se sastoji od četiri osnovna modula u ukupnom trajanju od 52 sata:

  1. Osnove korporativnog upravljanja
  2. Makroekonomsko okružje korporativnog upravljanja
  3. Koroprativno izvještavanje i revizija
  4. Poslovna strategija

Cijena programa

Cijena programa je 12.000,00 kn.

Podaci za uplatu:
žiro račun Ekonomskog fakulteta u Osijeku br: 2393000 – 1102013376
model plaćanja: 12
poziv na broj – fizička osoba: JMBG (jedinstveni matični broj građana) – 31224
poziv na broj – pravna osoba: MB (matični broj tvrtke) – 31224
opis plaćanja: kotizacija za program usavršavanja

Predavači

Prof. dr. sc. Dražen Barković
Prof. dr. sc. Đula Borozan
Prof. dr. sc. Vladimir Cini
Prof. dr. sc. Luka Crnković
Doc. dr. sc. Branimir Dukić
Prof. dr. sc. Ivan Ferenčak
Prof. dr. sc. Srećko Jelinić
Prof. dr. sc. Goran Marijanović
Prof. dr. sc. Branimir Marković
Prof. dr. sc. Branko Matić
Prof. dr. sc. Josip Mesarić
Prof. dr sc. Branko Novak
Prof. dr. sc. Ninoslav Novak
Prof. dr. sc. Stipan Penavin
Prof. dr. sc. Pfeifer Sanja
Prof. dr. sc. Petar Proklin
Prof. dr. sc. Slavica Singer
Prof. dr. sc. Antun Šundalić
Prof. dr. sc. Željko Turkalj
Prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac

Program

PROGRAM_I_PREDAVACI_2008

raspored_predavanja_2008

Prijave

Ispunite prijavu i pošaljete ispunjeni obrazac mailom na: 
nadzorni@efos.hr

prijava

Rok za slanje prijava: 30. travnja 2008.

Kontakt

Ekonomski fakultet u Osijeku: mr.sc. Slobodanka Stjepanović 
tel: 031/224-473
mob: 091/224-40-71 
E-mail adresa: nadzorni@efos.hr