Izbornik

ERASMUS+ mobility program

Studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku od akademske godine 2009./2010. sudjeluju u Erasmus programu mobilnosti. Program Erasmus mobilnosti potiče razmjenu, suradnju i studentsku mobilnost na području Europe. Razmjenom studenata pridonosi se internacionalizaciji i interdisciplinarnosti upisanog studijskog programa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a studenti razvijaju stručne i interpersonalne kompetencije u multikulturalnom okruženju.

Studenti se na inozemnim partnerskim učilištima i institucijama uključuju u pohađanje nastave i polaganje predmeta u vrijednosti od 30 ECTS bodova po jednom semestru nastave. Osim toga, pruža im se mogućnost petomjesečnog studijskog boravka u svrhu provedbe istraživanja, pisanja završnih radova, ili obavljanja stručne prakse u nekoj inozemnoj organizaciji. Ukupno u inozemstvu mogu ostvariti boravak u trajanju od maksimalno 10 mjeseci (jedna akademska godina).

Akademski Erasmus+ koordinator za dolaznu mobilnost na Ekonomskom fakultetu u Osijeku je dr.sc. Jelena Franjković.
Akademski Erasmus+ koordinator za odlaznu mobilnost na Ekonomskom fakultetu u Osijeku je dr.sc. Ana Živković.

AVAILABLE COURSES:

UNDERGRADUATE (BACHELOR) LEVEL

Course title Lecturer UNI – Code ECTS Semester
ENGLISH LANGUAGE 5 Mia Hocenski ECN01-002 5 Winter
Croatian and European Economy Nataša Drvenkar, Jurgita Bruneckiene ECN02-04 5 Winter
MACROECONOMICS I Ðula Borozan ECN01-018 6 Winter
ENGLISH LANGUAGE 3 Mia Hocenski ECN01-012 3 Winter
Marketing principles Marija Ham, Petra Kralova ECN02-047 5 Winter
E-MARKETING Antun Biloš ECN01-019 5 Winter
ENTREPRENEURSHIP Julia Peric, Aleksandar Erceg ECN01-007 5 Winter
MANAGING PERSONAL GROWTH Julia Peric ECN01-009 5 Winter
Project Management Josip Mesaric, Dario Šebalj ECN02-017 5 Winter
OPPORTUNITY RECOGNITION Anamarija Delic ECN01-020 5 Winter
MANAGEMENT Marina Stanic ECN01-017 5 Summer
SALES COURSE Ljerka Sedlan König ECN01-011 5 Summer
INTERNATIONAL MARKETING Mirna Leko Šimic ECN01-004 5 Summer
ENGLISH LANGUAGE 4 Mia Hocenski ECN01-013 3 Summer
ENGLISH LANGUAGE 6 Mia Hocenski ECN01-001 5 Summer

GRADUATE (MASTER) LEVEL

Course title Lecturer UNI – Code ECTS Semester
BUSINESS ENGLISH 1 Mia Hocenski ECN02-045 5 Winter
Croatian and European Economy Nataša Drvenkar, Jurgita Bruneckiene ECN02-048 5 Winter
FINANCIAL DERIVATIVES Domagoj Sajter ECN02-007 5 winter
E-COMMERCE Antun Biloš ECN02-034 5 Winter
Public speaking skills Ljerka Sedlan König ECN02-043 5 Winter
BUSINESS ENGLISH FOR LOGISTICS Mirna Hocenski -Dreiseidl ECN02-049 5 Winter
AGRICULTURAL POLICY AND RURAL DEVELOPMENT Dražen Cucic ECN02-024 5 Winter
NEW VENTURE CREATION Suncica Oberman Peterka ECN02-005 5 Winter
ENTREPRENEURSHIP SKILLS Julia Peric ECN02-006 5 Winter
Business Transfer in Small and Medium Enterprises Mirela Alpeza,Petra Mezulic Juric ECN02-046 5 Winter
STRATEGIC MANAGEMENT Sanja Pfeifer ECN02-015 5 Winter
PROJECT MANAGEMENT Josip Mesaric, Dario Šebalj ECN02-017 5 Winter
FRANCHISING Aleksandar Erceg ECN02-035 5 Winter
OPERATIONS MANAGEMENT Aleksandar Erceg ECN02-036 5 Winter
MULTIMEDIA MARKETING Davorin Turkalj ECN02-038 5 Winter
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Davor Dujak ECN02-013 5 Summer
INVESTMENTS Dubravka Pekanov Starcevic ECN02-022 5 Summer
MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS Domagoj Sajter ECN02-008 5 Summer
BUSINESS ENGLISH 2 Sanda Katavic-Caušic ECN02-040 5 Summer
MARKETING PLANNING Helena Štimac ECN02-039 5 Summer
BUSINESS MODEL CREATION Anamarija Delic ECN02-042 5 Summer

Dodatne informacije o Erasmus + programu možete pronaći na www.unios.hr.

Dokumenti

Pravilnik o Erasmus programu mobilnosti

Program mobilnosti ERASMUS+ za studente

Skupno izvješće o provedbi ERASMUS programa mobilnosti u razdoblju 2012-2017

Skupno izvješće o provedbi ERASMUS programa mobilnosti u razdoblju 2009-2014

Program mobilnosti ERAPLUS za nastavnike i administrativno osoblje fakulteta 

Iskustva studenata

Erasmus Augsburg

Erasmus Groningen

Erasmus Malaga

Erasmus Murcia

Erasmus Porto

Erasmus Prag

Erasmus Wroclaw

Erasmus mobilnost Turku 2010

Erasmus iskustvo u Aveiru

Erasmus Bamberg