Izbornik

ERASMUS+ mobility program

Studenti Ekonomskog fakulteta u Osijeku od akademske godine 2009./2010. sudjeluju u Erasmus programu mobilnosti. Program Erasmus mobilnosti potiče razmjenu, suradnju i studentsku mobilnost na području Europe. Razmjenom studenata pridonosi se internacionalizaciji i interdisciplinarnosti upisanog studijskog programa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a studenti razvijaju stručne i interpersonalne kompetencije u multikulturalnom okruženju.

Studenti se na inozemnim partnerskim učilištima i institucijama uključuju u pohađanje nastave i polaganje predmeta u vrijednosti od 30 ECTS bodova po jednom semestru nastave. Osim toga, pruža im se mogućnost petomjesečnog studijskog boravka u svrhu provedbe istraživanja, pisanja završnih radova, ili obavljanja stručne prakse u nekoj inozemnoj organizaciji. Ukupno u inozemstvu mogu ostvariti boravak u trajanju od maksimalno 10 mjeseci (jedna akademska godina).

Akademski Erasmus+ koordinator za dolaznu mobilnost na Ekonomskom fakultetu u Osijeku je dr.sc. Jelena Franjković.
Akademski Erasmus+ koordinator za odlaznu mobilnost na Ekonomskom fakultetu u Osijeku je dr.sc. Ana Živković.

AVAILABLE COURSES:

Course title Lecturer UNI – Code ECTS Semester /level
BUSINESS ENGLISH 5 Mia Cirkveni ECN01-002 2 Winter – undergraduate
ENTREPRENEURSHIP Julia Perić ECN01-007 5 Winter – undergraduate
MANAGING PERSONAL GROWTH Julia Perić ECN01-009 5 Winter – undergraduate
BUSINESS ENGLISH 3 Mia Cirkveni ECN01-012 2 Winter – undergraduate
MACROECONOMICS Ðula Borozan ECN01-018 6 Winter – undergraduate
NEW VENTURE CREATION Sunčica Oberman Peterka ECN02-005 5 Winter – graduate
ENTREPRENEURSHIP SKILLS Julia Perić ECN02-006 5 Winter – graduate
STRATEGIC MANAGEMENT Sanja Pfeifer ECN02-015 5 Winter – graduate
PROJECT MANAGEMENT Josip Mesarić, Dario Šebalj ECN02-017 5 Summer – undergraduate
FRANCHISING Aleksandar Erceg ECN02-035 5 Winter – graduate
OPERATIONS MANAGEMENT Aleksandar Erceg ECN02-036 5 Winter – graduate
MULTIMEDIA MARKETING Davorin Turkalj ECN02-038 5 Winter – graduate
PUBLIC SPEAKING SKILLS Ljerka Sedlan König ECN02-043 5 Winter – graduate
Croatian and European Economy Nataša Drvenkar ECN02-044 5 Winter – undergraduate
Business Transfer in Small and Medium Enterprises Mirela Alpeza,Petra Mezulic Juric ECN02-046 5 Winter – graduate
BUSINESS ENGLISH FOR LOGISTICS Mirna Hocenski -Dreiseidl ECN02-049 5 Winter – graduate
INTERNATIONAL MARKETING Mirna Leko Šimic ECN01-004 5 Summer – graduate
BUSINESS ENGLISH 4 Mia Cirkveni ECN01-013 2 Summer – undergraduate
MANAGEMENT Marina Stanic ECN01-017 5 Summer – undergraduate
MARKETING Marija Ham ECN01-021 5 Summer
FINANCIAL DERIVATIVES Domagoj Sajter ECN02-007 5 Winter – graduate
MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS Domagoj Sajter ECN02-008 5 Summer – graduate
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Davor Dujak ECN02-013 5 Summer – graduate
E-COMMERCE Antun Biloš ECN02-034 5 Summer – graduate
MARKETING PLANNING Helena Štimac ECN02-039 5 Winter – graduate
BUSINESS MODEL CREATION Anamarija Delić ECN02-042 5 Summer – graduate
DIGITAL MARKETING Antun Biloš ECN02-051 5 Winter – graduate
FINANCIAL MANAGEMENT Domagoj Sajter ECN02-052 5 Summer – undergraduate
ACCOUNTING Blaženka Hadrović Zekić ECN02-053 5 Winter – undergraduate
BUSINESS ANALYSIS Blaženka Hadrović Zekić ECN02-054 5 Summer – undergraduate
BUSINESS ENGLISH 6 Sanda Katavić Čaušić ECN02-055 2 Summer – undergraduate
CONTROLLING Dubravka Pekanov ECN02-056 5 Summer – undergraduate
PRICING STRATEGIES Jelena Franjković ECN02-057 4 Summer – graduate
MACROECONOMIC ANALYSIS AND POLICY Đula Borozan ECN02-058 5 Summer – graduate

Dodatne informacije o Erasmus + programu možete pronaći na www.unios.hr.

Dokumenti

Pravilnik o Erasmus programu mobilnosti

Program mobilnosti ERASMUS+ za studente

Skupno izvješće o provedbi ERASMUS programa mobilnosti u razdoblju 2012-2017

Skupno izvješće o provedbi ERASMUS programa mobilnosti u razdoblju 2009-2014

Program mobilnosti ERAPLUS za nastavnike i administrativno osoblje fakulteta 

Iskustva studenata

Erasmus Augsburg

Erasmus Groningen

Erasmus Malaga

Erasmus Murcia

Erasmus Porto

Erasmus Prag

Erasmus Wroclaw

Erasmus mobilnost Turku 2010

Erasmus iskustvo u Aveiru

Erasmus Bamberg