Izbornik

Other EU projects

PROJECTS

 

I. Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije (E4)

Project manager: Sunčica Oberman Peterka, Ph.D.

 

II. OSA – Obrazovanjem do SAmoinicijative

Project manager: Julia Perić, Ph.D.

 

III. Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim studijskim programima poduzetništva

Project manager: Sunčica Oberman Peterka, Ph.D

 

IV. Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija – ECONQUAL

Project manager: Sunčica Oberman Peterka, Ph.D

 

V. BTAR – Business Transfer Awareness Raising

Project manager: Slavica Singer, professor emeritus

 

VI. A.C.T.I.V.E. – Activity and Creativity Through Ideas and Ventures = Employment

Project manager: Julia Perić, Ph.D